13 oktober 2022

Conceptverkiezingprogramma's bekend

De conceptverkiezingsprogramma's voor Provinciale Staten en de Waterschappen zijn bekend! We willen als Dagelijks Bestuur graag onze waardering uitspreken voor de verschillende programmacommissies voor het opstellen van de conceptverkiezingsprogramma’s. Er is veel inzet geleverd en de commissies hebben hiervoor veel organisaties en betrokken personen gesproken. Kortom, de conceptprogramma’s zijn het resultaat van een participatief proces. En daar zijn we als Dagelijks Bestuur trots op.

Procedure

Amendementen op alle verkiezingsprogramma's kunnen tot uiterlijk 1 november 2022 via de lokale afdelingen bij het provinciaal bestuur worden ingediend. Zij hebben hiervoor een format ontvangen. De meeste lokale afdelingen zullen daarom de komende periode een ALV houden.

In de provinciale ALV op maandag 21 november 2022 worden de ingediende amendementen besproken en worden de verkiezingsprogramma's van Provinciale Staten en waterschap HDSR vastgesteld.

De verkiezingsprogramma's voor de waterschappen Vallei en Veluwe en Rivierenland worden in de provinciale ALV van Gelderland op 26 november 2022 vastgesteld. Het verkiezingsprogramma voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in de provinciale ALV van Noord-Holland eveneens op 26 november 2022.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.