25 november 2023

Een Harmonieuze Toekomst voor Cultuur en Erfgoed in de Provincie Utrecht

(Gerdien Bikker en Rody van der Pouw-Kraan | foto: Almicheal Fraay - @maikeljay)

In een fatsoenlijke provincie zijn we trots op onze monumenten, historische landschappen, festivals, musea, theaters en bovenal de makers. Ons rijke provinciale culturele erfgoed verdient echter niet alleen onze trots, maar ook onze voortdurende steun en toegankelijkheid voor iedereen. Onlangs hebben we in de commissie Bestuur, Economie en Middelen en in Provinciale Staten een belangrijk debat gevoerd over het SV Kaderstelling Cultuur en Erfgoedprogramma 2025-2028.

Toegankelijkheid voor Iedereen

In zijn eerste bijdrage in de commissie, benadrukte ons commissielid Rody van der Pouw-Kraan het belang van cultuur en erfgoed toegankelijk maken voor alle inwoners, ongeacht of ze in de stad of op het platteland wonen. Het CDA miste in het voorstel de vermelding van ondersteuning voor culturele organisaties in de landelijke gebieden. De Provincie heeft zichzelf ten doel gesteld om deze organisaties zelfredzaam, wendbaar en weerbaar te maken. We vroegen ons af hoe de Gedeputeerde dit doel concreet wil bereiken en welk actieplan hiervoor is opgesteld, inclusief een duidelijke tijdlijn.

Erfgoedparels en Maritiem Erfgoed

De kaderstelling vermeldde een jaarlijkse reservering van 2 miljoen euro voor het onderhoud van de Erfgoedparels, maar we vroegen of dat toereikend is. Verder spraken we onze waardering uit over de ontwikkelingen op het gebied van maritiem erfgoed, maar we merkten op dat het voorstel nog geen garantie bood voor blijvende steun aan dit waardevolle varende erfgoed. Samen met de SGP dienden we een motie in om dit maritieme erfgoed te blijven ondersteunen.

De Kracht van Muziek

Tijdens de behandeling in Provinciale Staten, deelde ons Statenlid Gerdien Bikker haar persoonlijke ervaring met muziek en benadrukte ze de kracht van muziek in het leven van mensen. Muziek draagt positief bij aan de geestelijke en fysieke gezondheid, zoals ook neuropsycholoog Erik Scherder heeft onderstreept. Het CDA gelooft sterk in de waarde van muziek in de samenleving en wil ervoor zorgen dat cultuuraanbod en cultuureducatie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn, ongeacht waar men woont. Daarom heeft het CDA bij monde van Gerdien Bikker erop aangedrongen dat de muziekverenigingen en fanfares en ander cultuuraanbod in het landelijk gebied, door de provincie zullen worden ondersteund. Dat heeft de gedeputeerde toegezegd.

Een Belofte voor de Toekomst

Het cultuur- en erfgoedprogramma van 2025-2028 is een veelbelovend project voor de provincie Utrecht. Het CDA staat klaar om ervoor te zorgen dat het culturele erfgoed toegankelijk blijft voor alle inwoners, ongeacht waar ze wonen. We blijven alert op voldoende ondersteuning voor Erfgoedparels en het behoud van maritiem en religieus erfgoed. Hiertoe hebben we samen met de SGP en CU de Motie Voortzetting beleid Maritiem

Erfgoed ingediend, die is aangenomen. Het CDA heeft ook, samen met CU, D66 en SGP, een motie ingediend over religieus erfgoed (zoals kerken) in de provincie, die eveneens is aangenomen door Provinciale Staten.

Cultuur en erfgoed zijn essentieel voor de provincie Utrecht. Ze geven karakter aan onze leefomgeving, leren ons over onze geschiedenis en bieden mogelijkheden voor ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Het CDA is vastbesloten om ervoor te zorgen dat deze schatten voor de toekomst behouden blijven. Zoals de bekende Nederlandse zanger Ramses Shaffy ooit zong: "We zullen doorgaan." Samen blijven we werken aan een toekomst waarin cultuur en erfgoed bloeien en toegankelijk zijn voor iedereen in de provincie Utrecht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.