30 september 2022

Kandidatenlijsten CDA verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen vastgesteld

Volgend jaar zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Op de provinciale ALV van donderdag 22 september hebben de CDA-leden de kandidatenlijsten voor deze verkiezingen vastgesteld. Ruim 60 enthousiaste CDA'ers zullen bij de komende verkiezingen verkiesbaar zijn. Gedeputeerde Mirjam Sterk is gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Staten en Annemien van der Veen is gekozen als lijsttrekker voor het waterschap Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De ALV heeft nagenoeg de advieslijsten ongewijzigd overgenomen. Op de lijst van waterschap HDSR is zittend commissielid Ron Bunnik van plek 8 naar plek 4 gegaan.

Voorzitter Jacco van der Tak: “Team CDA voor de Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023 is bekend. Onze leden hebben met algemene stemmen de ruim 60 CDA-ers vastgesteld. Mirjam Sterk en Annemien van der Veen zijn onze lijsttrekkers. We gaan aan de slag voor de mensen in onze provincie!”

Maar een lijst alleen is niet genoeg. Uiteindelijk gaat het om de inhoud. De programmacommissie is dan ook al enige tijd bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Ze hebben hiervoor bij veel verschillende mensen en organisaties input opgehaald. Op de provinciale ALV gaven ze even een korte stand van zaken weer om vervolgens de aanwezige CDA'ers aan het werk te zetten. In verschillende groepen werd er nagedacht over wat er in het verkiezingsprogramma moet komen te staan.

De conceptverkiezingsprogramma's worden begin oktober verwacht. Amendementen op de verkiezingsprogramma's kunnen tot uiterlijk 1 november via de lokale afdelingen worden ingediend. De meeste lokale afdelingen zullen daarom de komende periode een ALV houden. In de provinciale ALV op 21 november zullen de verkiezingsprogramma's vastgesteld gaan worden. 

Fotograaf Hans Erkelens was ook aanwezig bij de provinciale ALV en heeft de mooie foto's gemaakt van deze avond. Klik hier om alle foto's te bekijken. 

Kortom, de lijsten zijn bekend, het programma wordt geschreven, op naar de verkiezingen in maart 2023! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.