Willem
03 december 2015

Kennismaken met statenfractie: drukbezocht en informatief!

Op 2 december organiseerde de CDA Statenfractie een nadere kennismaking met de leden van de Bestuurdersvereniging. Veel onderwerpen die lokale - en waterschapsbestuurders bezighouden raken ook aan het provinciale niveau. Verdiepende gesprekken gehad over de wijze waarop men in gemeenten invulling geeft aan de opgave ten aanzien van de huisvesting van statushouders en noodopvang voor vluchtelingen, en de rol die daarbij van ons verwacht wordt. Natuurlijk ook gesproken over het belang van snel internet in de buiten gebieden. Ons initiatiefvoorstel ligt komende maandag voor in de Staten. En nog veel meer. Kortom 'we doen het samen!' Dit krijgt zeker een vervolg! Dank allemaal voor de komst naar het provinciehuis!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.