06 oktober 2017

Mini-symposium 'Samen voor droge voeten'

Op 5 oktober hield de CDA-fractie in het Algemeen Bestuur van het Waterschap HDSR een mini-symposium over de gevolgen van klimaatverandering op wateroverlast, droogte en hitte in Utrecht en omgeving. Gemeenten, provincie en waterschappen, maar ook burgers en bedrijven moeten voorbereid zijn op extremer weer. De urgentie is groot, het vraagt inspanningen van iedereen.

In het waterlinie-museum in Fort Vechten luisterden zo’n 50 aanwezigen naar de presentaties over het Deltaplan dat Nederland moet voorbereiden op de gevolgen van de klimaatontwikkeling. De sprekers op het symposium schetsten een beeld van de huidige stand van zaken van de samenwerking in de Utrechtse regio. Ook gaven zij uitleg over de inmiddels ontwikkelde technieken om met wateroverlast om te gaan en de hitte in de steden te koelen door het klimaatbestendig inrichten van de stad.

In 2014 kreeg Kockengen te maken met ernstige wateroverlast door extreme regenval, met grote schade voor inwoners en bedrijven tot gevolg. De CDA-fractie in het waterschap pleitte naar aanleiding hiervan voor extra maatregelen in het hele gebied van Stichtse Rijnlanden, in het bijzonder in de stad. Dit pleidooi heeft vorm gekregen in de activiteiten van het Waterschap HDSR in de afgelopen jaren. Met dit mini-symposium wilde het CDA een extra impuls geven aan de samenwerking tussen alle partijen om goed voorbereid te zijn op situaties van extremer weer.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van het mini-symposium.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.