Website
06 juli 2022

Nieuw commissielid bij HDSR: Ron Bunnik

Mijn naam is Ron Bunnik, mijn leeftijd is 48 jaar en ik ben gehuwd met Cindy. Wij hebben samen 4 kinderen. Wij runnen een melkveebedrijf in IJsselstein. Daarnaast zijn we als neventak begonnen met een zorgboerderij. In 1997 ben ik afgestudeerd aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch. Daarna heb ik gewerkt in de buitendienst bij Friesland Campina. Daarnaast ben ik gelijk aan de slag gegaan op het melkveebedrijf en dat verder uitgebouwd.

Verder heb ik de volgende bestuursfuncties gedaan:
- In het afdelings bestuur van de LTO (land en tuinbouw organisatie) gezeten.
- In de ledenraad van CRV (Coöperatieve Rundvee Verbeterings) organisatie.
- In een klankbordgroep van het Yuverta College in Houten
- Nu zit ik in de districtsraad van Royal Friesland Campina.

Ik wil mij nu graag inzetten voor het waterschap. Mijn praktische kennis wil ik graag inbrengen om het beleid zo uitvoerbaar mogelijk te maken en tegelijk de kosten in de hand te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.