16 mei 2024

Nieuwe Europastrategie

Provincie Utrecht op weg naar een waardevol Europa

(foto Rody van der Pouw-Kraan en Martijn Korren: Almicheal Fraay)

De Europese Verkiezingen staan voor de deur en toevalligerwijs werd tijdens de recente Statenvergadering de nieuwe Strategie voor Europese samenwerking en belangenbehartiging 2024-2034, kortweg ‘De Europastrategie’, besproken.

Deze strategie werd eerst behandeld in de commissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM), waarbij commissielid Rody van der Pouw-Kraan namens de CDA-fractie een positieve noot aansloeg. Volgens hem zou een effectieve uitvoering van deze strategie niet alleen waardevol zijn voor Europa, maar ook voor de provincie Utrecht. Tijdens de vorige Europastrategie heeft de provincie immers bijna een miljard euro aan subsidies ontvangen, wat talloze bedrijven en organisaties heeft geholpen. Van der Pouw-Kraan benadrukte dat de invloed van de EU op regionaal en lokaal bestuur aanzienlijk is, en dat het belangrijk is om betrokken te blijven.

Tijdens de Statenvergadering van 24 april onderstreepte Martijn Koren dit verder met een treffende beeldspraak over een grote wandschildering in de Europese Wijk in Brussel. Hij benadrukte dat meer dan 70% van de Europese wetgeving invloed heeft op de provincie Utrecht. Keuzes op Europees niveau zijn dus van groot belang en komen niet zomaar tot stand: decentrale overheden, zoals de provincie Utrecht, spelen hierin een cruciale rol.

Rody van der Pouw-Kraan en Martijn Koren, respectievelijk Commissie- en Statenwoordvoerder Europa:
“Binnen Brussel moeten regionale overheden zich profileren, kennis uitwisselen en samenwerken aan ambitieuze projecten. De Europastrategie zet uiteen hoe de provincie Utrecht wil anticiperen op Europese wet- en regelgeving, bijdragen aan besluitvorming die onze provinciale belangen in acht neemt, en gebruikmaken van Europese financiering om onze doelen te bereiken. Dit zijn doelstellingen die wij als CDA-fractie volledig onderschrijven!”

De Europastrategie werd met een overgrote meerderheid aangenomen door Provinciale Staten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.