21 juni 2023

Nieuws van het waterfront - Waterschap Vallei en Veluwe

Nieuw bestuur geïnstalleerd
Op 12 juni jl. is bij Vallei en Veluwe de bestuursagenda voor de komende periode vastgesteld nadat een week eerder een nieuw College van Heemraden is gekozen bestaande uit BBB, SGP, CU en ongebouwd. Nadat het CDA zeer intensief en betrokken campagne heeft gevoerd moesten wij na de verkiezingen van 15 maart toch een zetel verlies incasseren en zijn we van drie naar twee zetels (van de 30) gegaan. Voor de verkiezingen was al bekend dat onze fractievoorzitter Roel Kremers en Auke Terlouw ermee zouden stoppen en van hen is met woorden van waardering afscheid genomen.

Albert Pansier uit Amersfoort is de nieuwkomer in de fractie en is met veel enthousiasme van start gegaan. Als commissielid is Wimjan van der Heijden uit Epe aangebleven  De verwachting is dat op 3 juli a.s. het Algemeen Bestuur een besluit zal nemen over de mogelijkheid van een extra commissielid. Na de verkiezingen zijn er 13 partijen in het Algemeen Bestuur waarvan het merendeel slechts 1 of 2 zetels heeft. Met een extra commissielid kunnen we niet alleen de geledingen versterken, maar ook de kans bieden om ervaring op te doen in ons waterschap. Het ziet er naar uit dat Jeroen Bronswijk, eveneens uit Amersfoort, daarna onze fractie zal kunnen versterken.

Nog even terugkijkend op de verkiezingen
Ook bij Waterschap Vallei en Veluwe is BBB met zes zetels als grote winnaar uit de bus gekomen. We hebben gemerkt dat ook in onze eigen geledingen eerdere actieve en trouwe CDA’ ers de overstap hebben gemaakt. Het is vooral te danken aan de inzet van de lokale afdelingen en niet in het minst aan onze kandidaten dat we toch twee zetels hebben kunnen behouden. Dank aan allen! De les voor de volgende verkiezingen is om nog meer herkenbare kandidaten uit de 37 gemeenten uit ons werkgebied (deel Utrecht en deel Gelderland) op de kieslijst te plaatsen. Het betekent ook dat we de komende bestuursperiode willen werken aan een waternetwerk waarin we per gemeente / (fractie of afdeling) 1 persoon zoeken die waar nodig voor ons aanspreekpunt wil zijn als het om waterzaken gaat. Mocht u al spontaan iemand bij ons onder de aandacht willen brengen dan horen we het graag.

Het zal u niet zijn ontgaan dat water op tal van dossiers een steeds belangrijkere rol krijgt toebedeeld. Niet alleen de Kamerbrief Water en bodem sturend van november 2022, maar ook de invulling van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied vraagt stevige inbreng van het Waterschap. Zowel voor de woningbouwopgave als de toekomst van ons landelijk gebied speelt water een belangrijke rol. Bovendien zullen wij met medeoverheden en onze inwoners en bedrijven ons samen moeten inzetten voor de energietransitie en de klimaatopgave. Kortom, we staan aan het begin van een intensieve bestuursperiode.

Vanuit de fractie wensen wij alle CDA ‘ers een mooie zomer toe. Voor vragen kunt u ons altijd bereiken zowel via de mail als telefonisch.

Marja van der Tas
Fractievoorzitter
[email protected]
Tel. 06-29584875

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.