03 april 2024

Oog hebben voor draagvlak inwoners bij vormgeven energiesysteem

Op 20 maart stond het statenvoorstel Leidende Principes Energievisie op de agenda van de Staten. De principes in het voorstel dienen als uitgangspunt voor de nog op te stellen Energievisie. Oftewel zij vormen de basis voor het maken van keuzes bij het vormgeven van het energiesysteem in de provincie.

Een aantal van die principes voor het opstellen van de Energievisie gaat het CDA extra aan het hart. Denk daarbij aan energiebesparingsmogelijkheden en het in voldoende mate beschikbaar en betaalbaar zijn van energie in de provincie. Deze punten staan ook in ons verkiezingsprogramma. De fractie van het CDA miste echter ook een aantal principes in het voorstel.

Belangrijk namelijk bij het vormgeven van het energiesysteem is om oog te hebben voor draagvlak onder de inwoners. Dat streven kwam al wel tot uiting in het voorstel, maar nog niet op voldoende vlakken. Denk aan de zorgen van inwoners rondom gezondheid en ook de ruimtelijke inpassing bij het verder vormgeven van het energiesysteem. Reden waarom het CDA samen met de SGP het initiatief heeft genomen om een amendement in te dienen met een tweetal extra principes; het waarborgen van de gezondheid van onze inwoners en de zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Dat laatste houdt in dat bij het ontwerpen van het energiesysteem nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met ruimtelijke kwaliteit, beleving van het landschap en met een zorgvuldige ruimtelijke verdeling van energievraag en -opwekking in het landelijk en stedelijk gebied, waarbij winning, zoveel mogelijk, plaats vindt nabij het gebruik.

De Staten hebben het amendement met een ruime meerderheid aangenomen.

Marlies Welschen
Statenlid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.