20 december 2023

Op weg naar veiligere fietsroutes voor middelbare scholieren

Een collectieve inzet voor verkeersveiligheid

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 13 december jongstleden werden de Tweede Begrotingswijziging en de Strategische College Agenda besproken: reden voor veel partijen om een groot aantal moties in te dienen. Als CDA dienden wij één motie in: de motie ‘Veilige fietsroutes voor middelbare scholieren’. Indiener en woordvoerder Mobiliteit Gerdien Bikker vertelt hierover.

"Het is een onderwerp dat ons allen na aan het hart ligt: veilige fietsroutes voor de middelbare scholieren die dagelijks door het verkeer naar school navigeren. In de vorige bestuursperiode is een motie aangenomen die unaniem werd gesteund door alle Statenleden, wat de diepgaande betrokkenheid bij dit onderwerp illustreert. Daarom dienden wij bij de bespreking van de Strategische Collega Agenda, toch wel hét officieuze startdocument van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten, de motie ‘Veilige fietsroutes voor middelbare scholieren’ in. Deze motie werd na het initiatief van het CDA door veel partijen mede-ingediend en uiteindelijk zelfs, net als de vorige motie, unaniem aangenomen: een prachtig resultaat! 

Verkeersveiligheid heeft onze aandacht waar het gaat om voetgangers, fietsers en automobilisten, bushaltes en tramovergangen. In het bijzonder hebben we ons gericht op de veiligheid van de fietsende jeugd, uw en onze kinderen en kleinkinderen. Na de motie in de vorige periode zijn er in de hele provincie tijdelijke maatregelen genomen op gevaarlijke oversteekplaatsen voor fietsers, zoals het plaatsen van waarschuwingsborden. Maar nu, met de recent aangenomen motie, staat er een onderzoek op stapel naar de hoofdroutes die middelbare scholieren gebruiken als ze door dorpen en steden onderweg zijn naar school. Dit onderzoek zal resulteren in een overzichtskaart die zowel delen op provinciale wegen als ook delen van de routes op lokale en waterschapswegen bevat, zodat er een totaaloverzicht ontstaat dat ook als gespreksonderwerp zal dienen bij overleg met lokale bestuurders. Het College zal op basis van dit onderzoek inzicht verschaffen in de knelpunten die zich op deze routes voordoen. De uitwerking van deze bevindingen zal plaatsvinden in het Bereikbaarheidsprogramma."

Als CDA blijven we ons actief inzetten voor dit onderwerp, met als doel in de komende periode aanzienlijke vooruitgang te boeken op het gebied van verkeersveiligheid voor jong en oud! 

(foto: Almicheal Fraay - @maikeljay)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.