14 december 2020

PIP Maarsbergen

De laatste Statenvergadering van dit jaar stond het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Maarsbergen op de agenda. Dit, ruimtelijke, plan is nodig om een onderdoorgang mogelijk te maken van de spoorbaan Utrecht-Arnhem. De provinciale weg N226 passeert de spoorbaan via een overweg. Die overweg geeft nu al veel overlast.

In de nabije toekomst gaat het gebruik van dit spoortraject verdubbelen. Dat betekent dat de overlast nog meer gaat toenemen en de veiligheid in het dorp verder onder druk zal komen te staan als dit project niet gerealiseerd wordt. Dus de kwaliteit van de leefomgeving in het dorp Maarsbergen was voor het CDA een eerste aandachtspunt bij dit project. Relevant is ook de doorstroming van de provinciale weg naar Woudenberg vanaf de A12 en andersom; kortom alle seinen staan op groen om tot een integrale oplossing te komen.

Over dit project is ongeveer 15 jaar gediscussieerd. Als CDA-fractie hebben wij met vrijwel alle belanghebbenden voortdurend contact gehad en vooral de laatste maanden. Toen kwam het erop aan. De gekozen ruimtelijke variant heeft een groot draagvlak (overigens ook bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug). Niet iedereen is het op onderdelen van de gekozen oplossing eens. Zorgpunt is bijvoorbeeld de afwikkeling van het geluid. Dat is ook een zorg voor het CDA. Een motie die het college oproept bij de uitwerking al het mogelijke te doen om dit probleem aan te pakken werd met algemene stemmen aangenomen.

Het vastgestelde PIP is nog niet onherroepelijk. Het is nog even afwachten of er bezwaar wordt aangetekend bij de Raad van State. Op eventuele uitkomsten daarvan zullen we nog een maand of twee moeten wachten. 

Willem Wijntjes

Woordvoerder CDA Mobiliteit

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.