25 oktober 2023

Portefeuilleverdeling Statenfractie

De portefeuilles zijn onlangs verdeeld. Hierbij het overzicht met wie verantwoordelijk is voor welke onderwerpen. 

Mirjam Sterk – Gedeputeerde
· Transitie landelijk gebied
· Natuur en landbouw
· Groen groeit mee
· Europa

Chris Westerlaken – Fractievoorzitter
· Agenda Vitaal Platteland
· Natuurbeheer
· Landbouw
· Stikstof
· Landelijk gebied
· Biodiversiteit
· Grondbeleid
· Vergunningverlening
· Communicatie

Marlies Welschen - Statenlid
· Vicevoorzitter commissie Ruimte, Groen en Water
· Energietransitie
· Sociale Agenda

Martijn Koren - Statenlid
· Financiën
· Economie
· Innovatie
· MKB
· Sport
· Onderwijs en Arbeidsmarkt

Gerdien Bikker - Statenlid
· Auto- en fietsverkeer
· Verkeersveiligheid
· Vlieg- en vaarverkeer

Arjen Draisma – Commissielid
· Ruimtelijke Ordening
· Wonen
· Klimaat
· Bodem en Water
· Klimaatadaptatie
· Omgevingsvisie

Rody van der Pouw-Kraan – Commissielid
· Cultuur en Erfgoed
· Recreatie en Toerisme
· Openbaar Vervoer
· Participatie
· Europa

Contact: [email protected]

(foto van links naar rechts: Gerdien Bikker, Arjen Draisma, Martijn Koren, Marlies Welschen, Chris Westerlaken, Rody van der Pouw-Kraan, Mirjam Sterk)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.