31 mei 2023

Provinciale formatie in een nieuwe fase: CDA gaat mee onderhandelen

Op 30 mei hebben de informateurs Cees van Eijk en Floor Vermeulen hun advies voor een nieuw provinciebestuur uitgebracht. In hun advies stellen zij dat de formerende onderhandelingen het beste gestart kunnen worden tussen vijf partijen: GroenLinks, VVD, D66, CDA en de PvdA

De uitslag van 15 maart liet zien dat twee partijen de grootste werden: de BBB en GroenLinks. De inbreng van de CDA-Statenfractie in het informatieproces is steeds geweest dat een nieuw college niet aan één kant van de kloof kan worden gebouwd. Deze tijd vraagt om verbinding tussen stad en landelijk gebied, tussen links en rechts om daarmee recht te doen aan de gevraagde koerswijziging die duidelijk naar voren kwam uit de verkiezingsuitslag. 

De fractie betreurt het ten zeerste dat het niet mogelijk is gebleken om een college te vormen met de BBB. Het blijft echter onverminderd van belang dat alle inwoners van de provincie zich herkennen in het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college. Met dit voor ogen heeft de CDA-fractie besloten positief te reageren op het advies van de informateurs en mee te willen onderhandelen over een nieuw akkoord.

De CDA-onderhandelaars Mirjam Sterk en Chris Westerlaken benadrukken gezamenlijk het belang van deze nieuwe fase in het proces: "Nu, 2,5 maand na de verkiezingen, is het hoog tijd dat het proces met de formatie een nieuwe fase ingaat. Wij zullen daarin onderhandelen met oog voor leefbaarheid en menselijke maat, in het belang van al onze inwoners."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.