20 april 2021

Provincie maakt werk van Utrechtse sport- en beweegmogelijkheden

Sport is maatschappelijk goud dat je moet verzilveren, zeg ik altijd. Sporten verbindt, is gezond en brengt mensen samen. Sporten en bewegen houdt niet op bij de gemeentegrenzen. De provincie kan een aanvullende en ondersteunende rol pakken om sporten en bewegen in onze provincie te stimuleren. Daarom is het plan “Sporten en bewegen geeft nieuwe energie” opgesteld.

De bedoeling is om samen met gemeenten, de sportsector en andere partijen sportmogelijkheden in onze provincie te verbeteren. Ook is de inzet om een provinciaal sportakkoord met gemeenten, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, sportverenigingen en bedrijfsleven af te sluiten om gezamenlijk sport en bewegen in onze provincie verder te versterken.

De provinciale Staten van Utrecht hebben inmiddels ingestemd met het plan. Daarmee kunnen we nu concreet aan de slag. Het doel is om een uitnodigende buitenruimte voor elkaar te krijgen die aanzet tot bewegen. Ook zet de provincie in op het verduurzamen sportverenigingen, zodat de energierekening voor sportverenigingen omlaag kan. In de sportplannen staat ook de ambitie om de deelname te verhogen onder groepen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen, zoals mensen met een beperking.

Hanke Bruins Slot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.