Willem
23 februari 2016

Reactie CDA-Seniorenplatform provincie Utrecht op het vervoersplan

Hieronder vindt u de reactie van het CDA-seniorenplatform provincie Utrecht over het Vervoersplan voor Utrecht. Deze brief is gericht aan vervoerbedrijf Syntus. De CDA Statenfractie zal deze signalen meenemen in de discussie, net als ander signalen over wijzingen die mogelijk tot leefbaarheidsproblematiek zouden kunnen leiden: 

Geachte dames en heren,

Voor het Vervoerplan voor Utrecht en de hieraan gerelateerde buslijnen maken wij graag van de mogelijkheid gebruik om hierop te reageren.

Ten behoeve van de ouderen in onze provincie verwachten wij een vervoersregeling die in elk geval de bereikbaarheid van bijzondere voorzieningen, zoals winkelcentra, ziekenhuizen, begraafplaatsen, gezondheidscentra en dergelijke per bus garandeert. Niet alle ouderen hebben eigen vervoer tot hun beschikking. Ze willen wel zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren zonder een beroep op anderen te hoeven doen.

Wij zien, dat in genoemd plan zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan dit uitgangspunt. Echter die maatregelen die hiertegen indruisen zien wij graag alsnog gecorrigeerd. Dit geldt in het bijzonder voor:

-        Buslijn 81 naar de begraafplaats in Zeist richting Austerlitz, waardoor het bijwonen van een uitvaart en het bezoeken van een graf  per bus niet meer mogelijk is;

-        Buslijn 81 door Leersum Zuid en Amerongen-Noord, waardoor zorgcentra, winkels, huisartsen e.d. niet meer voor senioren uit of naar één van beide wijken - zonder auto - per bus bereikbaar zijn; 

-        Buslijn 104 van Woerden via Montfoort naar Nieuwegein, waardoor ook het ziekenhuis St Antonius in Nieuwegein bijna onbereikbaar wordt, tenzij men het op kan brengen twee keer over te stappen en wil reizen via het drukke Centraal Station in Utrecht. Van een oudere kan dit laatste moeilijk worden verwacht. En het argument dat men dan naar de vestiging Leidse Rijn van dit ziekenhuis zou kunnen reizen, gaat niet op voor senioren die patiënten in Nieuwegein hebben te bezoeken.

Wij realiseren ons dat de vervoerder het niet alle reizigers naar de zin kan maken, echter voor ouderen is het niet meer bereikbaar zijn van bijzondere voorzieningen een te ingrijpende maatregel.

Dringend geven wij dan ook in overweging het besluit tot het opheffen van lijnen naar of via bijzondere voorzieningen in te trekken, althans zeker voor genoemde buslijnen, al is het gedeeltelijk in dag, tijd of plaats. Wij verwachten creatieve oplossingen, passend bij en gehoord de doelgroep.

Vriendelijke groet,

Namens het CDA-Seniorenplatform provincie Utrecht

Nynke van Amerongen-Huizenga

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.