PROVINCIE UTRECHT
20 oktober 2021

Statenvoorstel RES 1.0 U16 aangenomen

In de Statenvergadering van woensdag 6 oktober is het Statenvoorstel RES U16 aangenomen, dat gaat over de energiestrategie. Statenlid Gerdien Bikker heeft in haar inbreng namens het CDA aandacht gevraagd voor lokaal draagvlak en ook de jongeren bij het vervolg van de energietransitie te betrekken. Daarnaast heeft ze gepleit voor het beschermen van de natuur en het open weidelandschap in onze provincie vanuit de CDA kerngedachte van rentmeesterschap. Ook heeft ze aandacht gevraagd voor een evenwichtige verdeling van de (wind)energie tussen stad en buitengebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.