01 februari 2016

Statenvragen over openbaar vervoer De Ronde Venen

De Statenfractie van het CDA heeft samen met de VVD, GroenLinks, D66 en 50PLUS vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht tijdens de Provinciale Statenvergadering. Aanleiding zijn de plannen van het busvervoer van vervoersbedrijf Syntus waarbij wijzigingen in bestaande routes zijn opgenomen.

De wijzigingen van de bestaande routes heeft vooral in de gemeente De Ronde Venen tot ophef geleid. De wijziging van de routes van bus 126 en bus 130 zou een verslechtering betekenen van de bereikbaarheid van de kernen, ziekenhuis en scholen. CDA De Ronde Venen is daarom een petitie gestart die al meer dan 2000 keer is ondertekend. Daarnaast heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag unaniem een motie aangenomen die het college oproept om de huidige busverbindingen in stand te houden en het station Abcoude in de routering op te nemen.

CDA Statenlid Jan Willem Jansen: 'het CDA vindt de leefbaarheid, en daarmee de bereikbaarheid, van kleine kernen erg belangrijk. De zorgen in de gemeente Ronde Venen nemen wij daarom serieus. Daarom hebben we bijvoorbeeld aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd waarom lijn 126 niet door de kleine kern Abcoude rijdt en hij ook het AMC en daarmee ook de universiteit, en hogescholen (HvA en inHolland) niet meer aandoet. Ook hebben wij gevraagd of de beoogde halte bij de Carpoolplaats niet voor sociale onveiligheid gaat zorgen'.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof gaf tijdens de Statenvergadering aan dat de provincie en de gemeente De Ronde Venen opnieuw met elkaar in gesprek gaan over de nieuwe dienstregeling in De Ronde Venen. Over twee weken wordt verder over dit onderwerp gesproken in de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.