18 mei 2024

Sterk en verenigd Europa onmisbaar

In de afgelopen weken stonden we in Nederland stil tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei en vierden we Bevrijdingsdag op 5 mei. Voor de meeste bewoners van provincie Utrecht zal 5 mei 1945 niet als de daadwerkelijke bevrijdingsdag hebben gevoeld. Uit de verslagen uit die tijd blijkt dat het binnentrekken van de geallieerde troepen in hun woonplaats pas als de échte bevrijding werd ervaren. Zo werden Amersfoort, Zeist, Bilthoven en Utrecht op 7 mei 1945 door de Polar Bears bevrijd. Veenendaal en Houten werden pas op 9 mei 1945 bevrijd. De foto’s uit die tijd laten de immense vreugde van de bevolking van de Utrechtse steden en dorpen zien bij de intocht van de geallieerde troepen. Duizenden mensen langs de kant van de weg die juichend de bevrijders verwelkomen na een lange donkere periode van bezetting, angst en honger.

Wij leven al bijna 80 jaar in vrijheid. Wij beschouwden lange tijd onze vrijheid als iets vanzelfsprekends. Maar steeds meer ontdekken we hoe uniek een vrij en democratisch land is. Een land waar mensenrechten worden nageleefd. Daar mogen we blij mee zijn, maar moeten we ook zuinig op zijn. Dat vraagt dus verantwoordelijkheid van iedereen. Verantwoordelijkheid om onze democratie te bewaken, elkaar op fatsoenlijke en respectvolle wijze te behandelen en géén ruimte te laten voor polarisatie en discriminatie. Het vraagt om saamhorigheid en omzien naar de ander.

De aanstaande Europese Verkiezingen op 6 juni 2024 zijn hierbij ontzettend belangrijk. In een tijd met oorlogsdreiging aan de grenzen van Europa en toenemende polarisatie in het politieke en maatschappelijke debat is een sterk en verenigd Europa onmisbaar. Een Europa dat de waarden van de democratische rechtsstaat beschermt, actief inzet op een sterkere defensie, werkt aan een ambitieus en realistisch klimaatbeleid en het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio’s. Daar staat het CDA voor, juist nu!

Onze lijsttrekker Tom Berendsen en zijn team met 3 Utrechtse kandidaten Gerben Horst (nummer 6), Suzanna Broekhuizen (nummer 9) en Rody van der Pouw-Kraan (nummer 19) hebben onze stem en steun hard nodig, bijvoorbeeld door financiële steun, door te helpen flyeren of aanwezig te zijn bij één van de campagne-activiteiten.

Wij rekenen op uw stem én steun, zowel voorafgaand als op 6 juni 2024!

Bert-Jan Brussaard
Voorzitter CDA Provincie Utrecht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.