07 oktober 2020

Van de fractievoorzitter

Beste CDA'ers,

We hebben weer een intensieve maand achter de rug. In deze nieuwsbrief zullen we stilstaan bij de twee Provinciale Statenvergaderingen die we hebben gehad met grote onderwerpen zoals het kader Regionaal Wonen en werken, de Zomernota en de Regionale Energie Strategieën.

Naast de reguliere vergaderingen zijn wij ook weer als fractie druk geweest met bijeenkomsten en bezoeken bij lokale CDA-afdelingen. Afgelopen vrijdag hadden Chris en ik nog een overleg met de Utrechtse CDA-wethouders. Bij dit overleg hadden we Gedeputeerde Huib van Essen uitgenodigd om even met elkaar bij te praten over diverse ruimtelijke vraagstukken.

Naast het overleg met de wethouders hebben we op 28 oktober een digitaal overleg georganiseerd voor CDA-Raadsleden die Openbaar Vervoer in hun portefeuille hebben. Onze mobiliteitswoordvoerder Willem zal met jullie van gedachten wisselen ter voorbereiding op de nieuwe OV-concessie. Een soortgelijk overleg zal worden gepland met als onderwerp Omgevingsvisie/Wonen, deze zal op 25 november plaatsvinden. Tineke en Chris zullen hierbij aanwezig zijn.

Deze bijeenkomsten zijn van essentieel belang omdat we alleen samen (lokaal, provinciaal en landelijk) echt succesvol kunnen zijn als CDA. Binnenkort bijvoorbeeld zullen dorpen ruimte krijgen om maximaal 50 woningen te bouwen voor het behoud van de leefbaarheid. Dit was een van onze grootste verkiezingsbeloftes. Echter, nu al zien we andere partijen, zelfs oppositiepartijen, met onze veren pronken. Het is daarom van belang dat we niet alleen provinciaal maar vooral ook lokaal dit wapenfeit claimen. Het liefst zie ik bij elke locatie waar ruimte ontstaat een groot bord met ‘mede mogelijk gemaakt door het CDA’. Maar het mag ook subtieler.

Ondertussen wordt telkens duidelijker hoe groot de financiële nood is bij gemeenten. Als een van de eerste provincies hebben wij in februari dit jaar een brandbrief gestuurd naar Minister Hoekstra en Minister Ollongren. Helaas zien we nog te weinig beweging en heeft corona de noodzaak nog verder verhoogd. Gisteren heb ik daarom opnieuw de betreffende brief onder aandacht gebracht bij Minister Hoekstra. We zien namelijk nu dat veel gemeenten genoodzaakt zijn om lasten te verhogen of te bezuinigen op voorzieningen. Pijnlijke ingrepen die een bestuurderspartij met een landelijke connectie, zoals ons CDA, hard zal raken en lokale partijen een grote stok geven om ons bij de gemeenteraadsverkiezingen mee te slaan. Het is afwachten op een reactie.

De aankomende maand staat de begroting weer op de agenda. Een mooi moment om mijn oude stokpaardje ‘glasvezel’ weer van stal te halen. Hierover later meer!

Hartelijke groet,

Derk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.