Willem
11 juni 2020

Van de fractievoorzitter

Iets eerder dan dat u van ons gewend bent ontvangt u de een nieuwsbrief van ons. Hiervoor zijn twee aanleidingen. Enerzijds is er de afgelopen weken weer veel gebeurd en dus ook aan u te melden en anderzijds is het deze week een jaar geleden dat het college is geïnstalleerd. Een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar, ik doe dit deze keer met een vlog die u hier kan bekijken en Chris zal verderop in de nieuwsbrief uitgebreid terugblikken. 

De afgelopen Statenvergadering namen we afscheid van Mirjam en werden Marlies en Daphne geïnstalleerd, ze zullen zich verderop in de nieuwsbrief aan u voorstellen. Nog steeds gaat een groot deel van onze aandacht uit naar de coronacrisis. Samen met Willem deed ik de oproep om infrastructuur projecten naar voren te halen en zo de klappen die onze economie krijgen enigszins op te vangen. Tijdens de behandeling van de kaderbrief zullen wij ook met voorstellen komen om het reshoring van bedrijven, het terughalen van de maakindustrie uit China naar Nederland, op de Provinciale agenda te zetten. 

Nu de omgevingsvisie is uitgesteld wordt er gewerkt aan een soort tussenoplossing, een interim verordening, zodat mogelijkheid tot het onder voorwaarden bouwen buiten de rode contour geen vertraging op loopt en er snel kan worden begonnen met de plannen om te bouwen bij de kleine kernen. Hierdoor krijgen ook een aantal bedrijventerreinen eindelijk onder voorwaarden iets meer de ruimte. In de volgende nieuwsbrief zal Tineke hier verder op ingaan. 

In de volgende nieuwsbrief zal ik zelf wat verder inhoudelijk ingaan op het proces rond de Regionale Energie Strategieën (RES). Dit is een buitengewoon ingewikkeld en gevoelig politiek onderwerp binnen de Provinciale Staten het is dan fijn dat wij als CDA vaak de verbindende rol hebben tussen coalitie en oppositie en die waardering ook krijgen (printscreen tweet sgp).

Voor nu wens ik u een heel goed weekend!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.