20 december 2022

Van de Gedeputeerde: kijken naar de bovenstroom

Het is de tijd van terug- en vooruitblikken. Terugblikken op een jaar waarin het woord crises zo vaak viel dat we een beetje crisismoe zijn. Het jaar waarin de parlementaire commissie schrijnende verhalen aanhoorde over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het jaar waarin er op het Europese continent een verschrikkelijke oorlog startte. Waarin de prijzen voor energie zo enorm stegen dat veel mensen in de problemen kwamen. De zomer waarin de boeren met hun trekkers de snelwegen blokkeerden. En er voor asielzoekers geen plek meer was in het AZC. Een jaar van onzekerheid en verdeeldheid.

We kunnen letten op de onderstroom, maar liever kijk ik naar de bovenstroom.

Het was ook het jaar waarin mensen hun huis en hun harten openden voor mensen die ze nog niet kenden en die op zoek waren naar een veilig onderkomen. Waarin anderen de energietoeslag terugstortten voor medeburgers die het harder nodig hadden. Het jaar waarin we COVID voldoende onder controle kregen en we elkaar weer in levende lijve konden ontmoeten bij kerstborrels of andere feestelijke bijeenkomsten.

Ik wens ons toe wat vaker naar de bovenstroom dan de onderstroom te kijken. Naar de hoopvolle gebeurtenissen in plaats van de hopeloze momenten.

Er breekt een spannend jaar aan met de verkiezingen in aantocht. Welk verhaal gaat daar de boventoon voeren? Wat mij betreft is dat het verhaal van hoop en optimisme. Van het eerlijke verhaal en niet het makkelijke antwoord. Van verbinding en verbondenheid. Alleen samen komen we verder. Als lijsttrekker zal ik me met al die anderen op de lijst en hopelijk ook u in de provincie daarvoor gaan inzetten. Weet ons te vinden. Nu doet het er meer toe dan ooit. #SamenSterk!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.