17 mei 2023

Van de voorzitter

De update van onze Provinciale Afdeling liet even op zich wachten, maar dat vindt zijn oorzaak in het gegeven dat onze oude steunpuntmedewerker (Rieneke) ons heeft verlaten en het even duurde voordat we haar opvolger konden aanstellen. Ik ben dan ook blij dat ik u kan berichten dat we voor het DB een nieuwe steunpuntmedewerker hebben gevonden: Louise Wijnberg. Van harte welkom in ons midden. Ook is het ons gelukt om een nieuw DB-lid te kunnen voorstellen in de komende ALV, te weten Thomas Boekhout (thans voorzitter van het CDJA Utrecht en in dien hoofde deelnemer aan het DB). Hij vervult de vacature Communicatie en Accountmanagement.

Tja, en dan de formatieperikelen rond de nieuwe collegevorming van de Provincie Utrecht. Daar zijn al heel wat overleggen over geweest. BBB is ook hier als grote winnaar van de verkiezingen uit de bus gekomen, een felicitatie waard uiteraard. De onderhandelingen verliepen moeizaam, dat kunt u allen wel concluderen uit de lange formatietijd. Uiteindelijk is het niet gelukt om een coalitie te vormen. De opdracht is daarom gegeven aan GroenLinks en VVD om te proberen tot een coalitie te komen, die op een meerderheid kan rekenen. Ook dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar men is bezig met de gesprekken, waarbij ook het CDA wordt betrokken. Dit betekent nog niet, dat we uiteindelijk ook daadwerkelijk in het college zitting kunnen nemen. Daarvoor zijn gesprekken ingepland. Wat wel duidelijk is, is het feit dat BBB nu buitenspel staat. Ieder zal daar het zijne over denken, lijkt me. In Mirjam en Chris hebben we alle vertrouwen! Natuurlijk zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wat betreft de vacature van voorzitter: het DB heeft besloten dit over het zomerreces heen te tillen. Momenteel is nog veel onduidelijk over de voortgang van de college-onderhandelingen. Om dan ook nog eens bezig te moeten gaan met de procedure om te komen tot een nieuwe voorzitter van het DB is wat veel van het goede. Ik heb ook aangegeven voorlopig als interim-voorzitter door te gaan. Op een later moment hoop ik u ook te informeren over de stand van zaken rond ‘Den Haag’, maar ook over de wijze waarop we in de komende tijd met elkaar als afdelingen de handen ineen kunnen slaan (een nauwere samenwerking waar dat mogelijk en wenselijk is, samen activiteiten ontwikkelen etc.).

Tenslotte wil ik het campagneteam nog eens hartelijk danken voor hun inzet voorafgaande aan de verkiezingen. Met veel enthousiasme is er naar die verkiezingen toegewerkt en hebben we in onze provincie ‘slechts 1 zetel verloren’. Veel lof voor een ieder van jullie. Wat ons betreft smaakt dat naar meer….

Met een hartelijke groet van
Harry Blume,
voorzitter a.i.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.