21 juni 2023

Van de voorzitter: de schouders eronder

Spannende tijden waar het gaat om de formatie van een nieuw college in de provincie. Dat dit enige zorgen baarde bij een aantal afdelingen is vanzelfsprekend. De onderhandelingen duren al een hele tijd. Voor het DB en de fractie reden om een bijeenkomst via teams voor de afdelingsvoorzitters te beleggen, waarbij Mirjam Sterk en Chris Westerlaken de stand van zaken hebben uitgelegd. Met name waren er zorgen over het niet meedoen van BBB in de college-onderhandelingen. Daar is in die bijeenkomst uitleg aan gegeven.

Langzaam maar zeker zijn we op weg naar het zomerreces. Een weg met – landelijk gezien – nog de nodige hobbels er in. Ingewikkelde dossiers, die om een oplossing roepen. En ja, helaas is er nog steeds het gevoel dat het allemaal bij grote woorden blijft. Ook binnen ons CDA. En dat baart zorgen. We moeten samen de schouders onder de ontwikkelingen in het land zetten. En dat los je nooit en te nimmer op met alleen mooie woorden. Het gaat om heldere daden! Er mag onderhand wel eens een einde komen aan het talmen binnen de toeslagenaffaire en de al maar durende problemen rond Groningen. Wat mij betreft: geen woorden maar daden. Hoe ingewikkeld kan het zijn, nee….maken we het met elkaar.

De ALV wordt over de zomer heen getild en staat gepland voor september. De uitnodiging hiervoor ontvangt u nog. Het DB is van plan om de ALV’s steeds in een andere afdeling te laten plaatsvinden. Daarbij is het ook leuk om te horen wat er in die afdeling aan de orde is. En dat hoeft uiteraard niet alleen kommer en kwel te zijn, integendeel. Ik merk dat er veel enthousiasme is binnen de afdelingen. Laten we dat uitstralen, ook naar elkaar. Overigens: mocht u interessante zaken uit uw afdeling te melden hebben…laat het ons weten, dan kunnen we dit ook in deze nieuwsbrief plaatsen. U kunt dit altijd sturen aan onze steunpuntmedewerker Louise Wijnberg.

Ik wens u, mede namens het DB, een heel mooie zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Harry Blume, voorzitter a.i.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.