19 april 2021

Van de voorzitter: de waarde van verbinding

Beste allen,

Ruim een jaar geleden, begin 2020, was één van onze laatste fysieke bijeenkomsten als provinciale afdeling. De nieuwjaarsreceptie 2020 waarbij we elkaar fysiek konden ontmoeten en spraken over het WI-rapport “Zij-aan-Zij”. Ook spraken we tijdens deze bijeenkomst over de vragen: “Wat komt er op ons af in dit nieuwe decennium?” en, “Worden onze “twenties” net zo “roaring” als 100 jaar geleden?”. Er bleken zelfs, hoewel je altijd voorzichtig moet zijn met parallellen naar het verleden, aardige parallellen tussen 100 jaar terug en nu. Denk aan de bouw van arbeiderswoningen op grote schaal en ook vandaag weer een stevige woonopgave. Ook kwam de vraag naar voren: “Is niet de grootste uitdaging in onze twenties dat: ver weg dichtbij is geworden, en dichtbij ver weg?" Immers, in de tijd voor Corona hadden we via de digitale mogelijkheden contacten over de hele wereld en vlogen we tegen relatief lage kosten met gemak naar andere landen toe. De wereld om de hoek, en tegelijkertijd was het gevoel daar dat de “verbinding om de hoek” uitzicht raakte en onder druk stond. Ver weg dichtbij en dichtbij ver weg. 

En toen kwam Corona. De samenleving kwam stil te staan. Wel veel digitaal contact door het thuiswerken, maar geen reizen meer over de wereld. Zicht op elkaar leek aanvankelijk snel terug te keren, met mooie initiatieven als “zorg voor elkaar”, maar nu de pandemie langer duurt is de realiteit dat de onderlinge solidariteit niet meer zo vanzelfsprekend is. En hoewel thuiswerken voordelen kent, altijd digitaal moeten samenwerken vraagt ook veel van een ieder. Volgens mij is er al met al wel een groot verlangen naar verbinding. Naar ontmoeting. Onder alle discussies over wel of geen opening van terrassen of andere versoepelingen van het Corona-beleid zit ondermeer een groot verlangen juist hiernaar. Een verlangen naar verbinding en elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Verbinding is het waardethema van onze tijd. Een waardethema dat dichtbij ons Christendemocratische denken ligt en het zijn van onze vereniging. Het is volgens mij goed om daarover onszelf met regelmaat vragen te stellen, bijvoorbeeld: 1) Zijn we zelf in verbinding met alle geledingen in de samenleving?, 2) Hoe brengen wij het slaan van bruggen in praktijk van ons politieke handelen?, en: 3) Hoe geven we invulling aan de verbinding in onze vereniging? 

Antwoorden op deze vragen kunnen we alleen samen formuleren. Het vraagt om dialoog. Alvast een paar ingrediënten daarvoor. In ons politieke handelen kunnen we veel vanuit het verbindingsbegrip. Denk aan een nieuwe invulling van de verbinding tussen burgers en overheid. Maar ook, of moet ik misschien zeggen juist, aan het bieden van ruimte aan verbanden in de samenleving zelf. Die verbindingen zetten vaak beweging in gang en brengen nieuwe oplossingen dichterbij op tal van terreinen. Ons rijke verenigingsleven op het gebied van sport en cultuur, nieuwe samenwerkingsverbanden van burgers voor energie, voedsel of water of samenwerking tussen bedrijven die tot nieuwe verdienmodellen en innovaties leiden. De coöperatieve samenleving dus in plaats van de competitieve samenleving die een lijn trekt bij winnaars en verliezers.

Verder moet natuurlijk opgemerkt worden dat we als CDA een forse opgave hebben waar het gaat om de verbinding met kiezers. Zeker na de teleurstellende verkiezingsuitslag op 17 maart 2021 bij de Tweede Kamerverkiezingen (ondanks het vele werk van alle vrijwilligers in ook onze provincie, waarvoor veel dank!). Jongere generaties kiezen nog niet voor ons verhaal. Dat vraagt om het aangaan van nieuwe verbindingen als CDA. We hebben immers een goed verhaal en veel talent in onze vereniging! We moeten daarmee aan de slag. Op weg naar beter landelijk resultaat bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen en ook op weg naar een goed resultaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Belangrijk. Lokaal kunnen we verschil maken. 

En natuurlijk ook op provinciaal niveau. We leveren met Hanke Bruins Slot een belangrijke bijdrage aan het bestuur in onze provincie. We zijn dankbaar dat Derk Boswijk zijn partijtje is gaan meeblazen op landelijk niveau en dat de provinciale Statenfractie weer compleet is. We wensen Chris Westerlaken veel succes als fractievoorzitter, Marlies Welschen als nieuwe vice-fractievoorzitter en verwelkomen Gerdien Bikker als nieuw lid van de Provinciale Staten en Marije Stegenga als nieuw Commissielid. Veel succes met jullie belangrijke werk en veel dank aan Derk Boswijk voor zijn inzet in onze provincie de afgelopen jaren. 

Tot slot, verbinding als waardethema vraagt om verbindend werken. Welk gedrag laten wij zien? Dat doet ertoe en is belangrijk. Om die reden sluit ik deze bijdrage af met een citaat van Augustinus. Als een áppel aan onszelf: “Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.” 

Namens het Dagelijks Bestuur,

Jacco van der Tak

Provinciaal voorzitter CDA Utrecht

Reactie? Dat kan op: [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.