19 juli 2023

Van de voorzitter: een drukke zomer voor de boeg

Het is (voor sommigen bijna) vakantie. Tijd om te genieten van het mooie weer, hier of elders in de wereld. Tijd om tot rust te komen, om er daarna weer volop tegenaan te kunnen.

Tijd voor rust hebben we binnen het CDA allerminst. Zelf ben ik druk bezig geweest binnen de Verenigingsraad om de huidige situatie met elkaar te bekijken en vooral hoe verder te handelen. Er is een bijzonder strak programma opgesteld. Het tijdpad is ook erg krap bemeten. Half november zijn de verkiezingen al.

Leden die zich willen kandideren voor het Kamerlidmaatschap moeten snel reageren. Ieder kan zelf solliciteren naar die functie. Gezien de krappe tijd zit de provincie daar niet als schakel tussen. Zondag 30 juli is de deadline voor sollicitaties. Hou dat in de gaten.

Dan het verkiezingsprogramma. Er wordt al hard gewerkt hieraan door de programmacommissie (deze wordt geleid door Aart-Jan de Geus en Marja van Bijsterveld). Daar kunnen afdelingen nog amendementen op indienen, zodra het concept het daglicht ziet en dat zal zijn op 4 september a.s. Dit betekent dat elke afdeling nog een extra ALV zal moeten organiseren daarvoor. Tussen 4 en 14 september kunnen amendementen worden ingediend, waarbij nadrukkelijk de vraag om het aantal te beperken. De amendementen gaan rechtstreeks naar het partijbureau, dus niet via de provinciale afdelingen. Daartoe ontbreekt het gewoonweg aan tijd. Op zaterdag 23 september is het verkiezingscongres. Noteer die datum ook maar vast in de agenda.

Ik hoop dat jullie allemaal een heel fijne vakantie zullen hebben. Geniet ervan en tot na die tijd.

Met vriendelijke groet,

Harry Blume,

voorzitter a.i.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.