21 december 2023

Van de voorzitter: Kerstwens

Beste CDA-vrienden,

Een bewogen jaar ligt weer bijna achter ons. We kregen een teleurstellende uitslag voor de kiezen. Om met Henri te spreken: “Deze verkiezingen kwamen voor ons te vroeg en de uitslag is ook te begrijpen in het licht van wat er in onze partij de afgelopen jaren is gebeurd. Maar het is ook een duidelijk signaal dat een grote groep mensen zich in de steek gelaten voelt en opnieuw een uitweg heeft gezocht”.

En ja, met Henri ben ik het eens, dat de grootste zorg over deze verkiezingsuitslag is, dat we in ons land het vermogen verleren om te luisteren naar de ander, ons te verplaatsen in de ander. Dat moeten wij ons aantrekken en dit geldt niet alleen landelijk. Laten we het met elkaar opbrengen om te luisteren naar de ander en daarnaar te handelen. Het CDA is niet dood, maar leeft. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het allemaal wat leefbaarder wordt door met optimisme te bouwen aan onze mooie partij. Het aantal leden laat een stijging zien en dat is bemoedigend.

Het wordt weer Kerst, dagen van licht in de duisternis. Nu meer dan ooit actueel. Laten we de vrede voorleven, in het klein om van daaruit de kiem te leggen voor het grotere geheel. En laten we oog hebben voor iedereen, ongeacht afkomst. Hoe dan? Door het voor te leven, in gezin, in de gemeente waar je woont en deel van uitmaakt. Maar ook in provincie en land waarin we leven.

Zo las ik een stukje in een ‘zinboekje’, dat wil ik graag met jullie delen:

Verwarm wat verkild is.
Vergroot niet wat fout ging.
Vergooi niet wat goed is.
Vergeef wat in je macht ligt.

Verwacht niet het onmogelijke.
Verheug je op wat lukt.
Voel je in liefde verbonden.

Vrede zal je deel zijn.

Met deze woorden in gedachte wens ik jullie allemaal een gezegende Kerst en een nieuwjaar met perspectief voor iedereen.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om jullie allemaal heel hartelijk te danken voor jullie inzet voor onze partij en hoop jullie 10 januari te mogen ontmoeten in De Bilt tijdens de nieuwjaarsborrel.

Harry Blume, voorzitter a.i.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.