26 oktober 2023

Van de voorzitter: moed voor de toekomst

Het is alweer oktober. De herfst is in al zijn heftigheid begonnen. De temperatuur daalt, de regen neemt de overhand, de blaadjes vallen. Een tijd waarin de mens zich weer een beetje terugtrekt in de warmte van het huis. Of niet? Onzekerheid troef! Kunnen we de energierekening nog wel betalen? En degenen die dat niet of nauwelijks kunnen, zijn ook niet in staat het huis te isoleren. Om nog maar niet te spreken over de woningbouwverenigingen, die dit ook niet wensen te doen.

Onzekerheid ook richting te verkiezingen. Niet dat we onzeker zijn over die verkiezingen… die zijn echt op 22 november al. Nee, meer over de uitslag. Een ruk naar rechts is niet ondenkbeeldig. En dan? Het verkiezingsprogramma van NSC lijkt in de basis wel erg op dat van ons. Maar… Pieter blijft vaag omtrent een eventueel premierschap. En als je goed kijkt, zie je dat hij het niet bepaald goed voor heeft met de gepensioneerden, hij durft zelfs te stellen dat een verlaging van de pensioenen niet ondenkbeeldig is. Ook de AOW is niet heilig. En dat geldt in de laatste plaats ook niet voor D66. De ouderen weer onder druk gezet? Ook voor deze groep (die de komende jaren groeiende is) een onzekere tijd.

En dan de brandhaarden in de wereld. Denk maar aan de oorlog van Oekraïne en Rusland, ongehoord. We staan er bij en kijken er naar. Sturen wel oorlogstuig naar Oekraïne (en terecht, deze hulp trouwens), maar uiteindelijk is Europa toch machteloos op dit moment, bang voor escalatie. Laten we hopen en bidden dat deze oorlog op korte termijn tot een einde komt. Een zeer zorgelijke en onzekere tijd.

Dan het grote en langzamerhand onmenselijke conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat de terroristenorganisatie Hamas gestopt moet worden, is te begrijpen. Daartoe heeft Israël wel het recht. Maar dat onschuldige burgers door de aanhoudende bombardementen op Gaza het slachtoffer zijn, daar hebben we met z’n allen grote moeite mee. Buitenproportioneel lijkt het te zijn. Een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Wat mooi is het dan om te zien dat hier jongeren (joden, islamieten, christenen en andere groepen) de moed hebben het gesprek aan te gaan en samen bezig willen zijn om de vrede te zoeken. Het gaat immers om de mens, ongeacht afkomst. Laten we hopen dat de ratio het gaat winnen en we weer in vrede met elkaar verder kunnen.

Op het gebied van de verkiezingen is het CDA op vele fronten actief, er is nieuw enthousiasme om te werken aan een beter resultaat dan de peilingen voorspellen. Velen zetten zich in, scharen zich achter onze lijsttrekker en kandidaten uit onze provincie. Echt hulde daarvoor. Dat geeft moed voor de toekomst! Daarin blijf ik geloven: een fatsoenlijk Nederland.

Harry Blume, voorzitter a.i.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.