28 februari 2024

Terugblik provinciale ALV in Woerden

Op 15 februari hadden wij een belangrijke ALV, dit keer in Woerden. Een mooie locatie. Na een korte introductie van de afdelingsvoorzitter van Woerden hebben we uitgebreid gesproken over de ingediende amendementen op het Europese verkiezingsprogramma. Deze amendementen werden op prima wijze besproken door ons DB-lid Chantal Broekhuis. Dank voor deze goede leiding ervan, Chantal. De meeste adviezen door het DB aangegeven, werden overgenomen door de ledenvergadering. Een paar amendementen werden in gewijzigde vorm doorgeleid naar het partijbureau. Dank aan de indieners ervan.

Op deze ALV werd de beoogde nieuwe voorzitter, Bert-Jan Brussaard, voorgesteld. De vertrouwenscommissie heeft aangegeven waarom zij hem unaniem hebben gekozen om voor te dragen. Zo heeft hij een realistisch begrip van de taken en is doordrongen van de uitdagingen waar het huidige CDA voor staat. Zijn senioriteit en enthousiasme geven vertrouwen in een goede invulling van het voorzitterschap. De ledenvergadering ging unaniem akkoord met zijn benoeming.

Hiermee komt voor mij een einde aan een jaar interim voorzitter zijn. Immers, Jacco van der Tak werd in februari een jaar geleden geïnstalleerd als burgemeester van Barneveld. Het was een voor de partij nogal hectisch jaar en daarmee voor mij natuurlijk ook: eerst de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart. Toen werd het landelijk steeds ondragelijker: uiteindelijk trok de VVD de stekker uit het kabinet. Met als gevolg dat er nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven. In die tussentijd was er natuurlijk ook het nodige te doen binnen de partij. Het enthousiasme is, ondanks het grote verlies aan zetels, onverminderd groot. Met Henri Bontenbal gaan we volle kracht voorwaarts.

En nu gaan we voluit aan het werk binnen de provinciale afdeling met onze nieuwe voorzitter. Ik en met mij het hele DB heeft het volste vertrouwen in Bert-Jan. Ik kan weer verder als vicevoorzitter en lid van de HRM-commissie, die draad pak ik graag weer op. Dank voor het vertrouwen dat ik van u heb gekregen in het afgelopen jaar.

Met een hartelijke groet,

Harry Blume

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.