25 november 2023

Van de voorzitter: Wat een uitslag

De verkiezingen zijn voorbij. Wat een niet verwachte uitslag is het resultaat. Nooit gedacht dat de PVV met afstand de grootste partij in het land geworden is. Verwarring alom. Ook in het buitenland. Wat een ruk naar rechts heeft de kiezer bevolen. Echt een zaak om over na te denken. De coalitiepartijen hebben fors verloren. Een duidelijk signaal! Een signaal dat er volstrekt verkeerde keuzes zijn gemaakt. Althans, zo beleven de inwoners van Nederland dit.

Ons CDA heeft een fors verlies moeten incasseren. Deels verwacht. Vele kiezers hebben een andere keuze gemaakt. Een aantal voor NSC en een deel voor BBB. Partijen met een groot aantal ex-CDA’ers in hun gelederen. Dat zet ons al een hele tijd aan het denken. We hebben de link met de kiezer voor een groot deel verloren, waren kennelijk niet bij machte om duidelijk te maken wat zo belangrijk is voor onze toekomst. Gewoon omdat we er de afgelopen jaren een potje van gemaakt hebben. Maar dat is achteraf makkelijk praten.

Nu moeten we ons richten op de toekomst, gewoon de ingezette weg vervolgen. Met een partijleider die duidelijk is, een standvastig verhaal heeft neergezet. Een man die vertrouwen inboezemt. Veel enthousiasme aan de dag legt, ook in de wetenschap dat we straks van ver moeten komen. Ik zag veel enthousiasme in de campagne in onze provincie. Ook van veel jongeren! Dat biedt vertrouwen en perspectief. Nu is het de kunst om dat zodanig te vertalen, dat de mensen weer in het CDA gaan geloven. En die campagne is begonnen! We gaan door en proberen met elkaar uit het dal te kruipen. Met positieve inslag, positieve gesprekken, mensen het gevoel geven dat ze er toe doen! Er zijn voor iedereen in dit land. Geen uitzonderingen! Geen bevolkingsgroepen wegzetten. Dat vergt nogal wat in de komende tijd, gezien de uitslag van de verkiezingen.

Laten we met geheven hoofd de oppositie gaan voeren, met duidelijke standpunten en niet al te wollig taalgebruik. Dat pruimen de mensen niet meer, dat is wel duidelijk. Laten we met elkaar en in alle geledingen de schouders eronder zetten en werken aan een fatsoenlijk land, een land waarin je wil wonen, werken en leven!

Harry Blume
voorzitter a.i.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.