16 mei 2024

Vanuit Gedeputeerde Staten: "Samen Sterker - Waarom Europa nu belangrijker is dan ooit”

Op 9 mei was het de dag van Europa. Velen zullen het nauwelijks gemerkt hebben. Maar op die dag is het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. De datum markeert de verjaardag van de historische Schuman-verklaring uit mei 1950, waarin Schuman pleitte voor een nieuwe vorm van politieke samenwerking in Europa, die oorlog tussen de Europese naties ondenkbaar zou maken. Schumans voorstel wordt gezien als de eerste aanzet tot wat later de Europese Unie zou worden.

Nooit meer oorlog was het doel. Maar dit jaar vierden we het terwijl aan de grenzen van ons Europese continent opnieuw een onbestemde oorlog woedt. Het bestaansrecht van de EU zal meer dan ooit bewezen moeten worden, zeker ook met de verkiezingen van 9 juni in het verschiet.

Vier jaar lang wonen in de VS heeft mij meer Europeaan gemaakt dan ik was. Met de afnemende bescherming van de Amerikaanse grootmacht en de toenemende dreiging van dictatoriale machten is het meer dan ooit van belang dat we als Europa elkaar blijven vinden, zoals ook Schuman ruim vijftig jaar geleden bepleitte. We staan er alleen voor.

Als gedeputeerde Europa ben ik er trots op dat ik me nu ook in het Brusselse mag begeven.

Wist u dat 70% van de regels die in Europa wordt gemaakt, neerkomen bij de decentrale overheden? En wist u dat er in afgelopen 7 jaar bijna 1 miljard euro aan subsidies is opgehaald voor onze kennisinstellingen, (MKB)-bedrijven en overheden in de provincie Utrecht? Europa doet er toe en kan voor ons het verschil maken.

Daarom heb ik namens GS een strategie opgesteld over hoe we kunnen zorgen dat we beinvloeden, samenwerken, kennis uitwisselen en zoeken naar mogelijkheden om onze regio te versterken. We staan er goed op als Utrecht: Utrecht komt als beste uit de bus in de Regional Competitiveness Index (RCI). De lijst geeft aan wat de mogelijkheden van een regio zijn bij het bieden van een aantrekkelijke omgeving voor bedrijven en bewoners om te leven en te werken. Het betekent dat Utrecht de regio is met de grootste concurrentiekracht volgens de Europese Commissie.

Maar Europa is meer dan een economisch verbond. Het is bovenal een waardengemeenschap, of zoals Henri Bontenbal het zei: Europa is uiteindelijk een gemeenschap van lotsverbondenheid. En daarom helpen wij Oekraine. Niet omdat het ons euro's oplevert. Europa is die waardengemeenschap waarin we delen dat elk mens telt, dat we dus naar die sociale- en duurzame economie streven waar er oog is voor kwetsbaren.

Als je dat vergelijkt met hoe er in andere culturen met mensen en milieu wordt omgegaan, dan zie je een heel groot contrast. Dat is wat er op spel staat. Dat is wat we aan het verdedigen zijn.

9 juni zijn de Europese Verkiezingen. Dan staat er veel op het spel. Ik ga in ieder geval stemmen, want het is belangrijker dan ooit. U ook?

Mirjam Sterk
Gedeputeerde Transitie Landelijk Gebied, Natuur & Landbouw, Groen Groeit Mee en Europa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.