13 juni 2022

Vanuit HDSR: Cellulose terugwinning RWZI Leidsche Rijn

Circulariteit en duurzaamheid zijn vanzelfsprekend kernwaarden van de CDA-fractie HDSR. Dit zit verwerven in de uitvoering van onze kerntaken voor schoon en voldoende water en droge voeten. Onze visie is dat we in aanvulling van deze kerntaken ook een verantwoordelijkheid hebben om alles in onze keten te hergebruiken (zo min mogelijk fossiel). Op onze Rioolwaterzuiveringsinstallaties komen allemaal afvalstoffen binnen, die HDSR uit het water filtert. Deze stoffen worden, in de vorm van slib, naar Moerdijk gebracht om verbrand te worden. Onderstaand de positie van verbranding op de ladder van Lansink.

Onze hoop is dat alle stoffen uit het afvalwater teruggewonnen kunnen worden en wij deze stoffen als circulaire grondstof kunnen hergebruiken. We hebben een stap verder gezet in deze visie door de goedkeuring van het AB om een extra zeef te installeren op de RWZI in Leidsche Rijn. Deze zeef filtert cellulose uit het afvalwater om deze vervolgens te leveren aan Cellvation. Samen met Aquaminerals (waar HDSR aandeelhouder van is) en Cellvation zetten wij stappen om van de cellulose een hoogwaardige businesscase te maken. Onze doelstellingen zijn:

1. Een stap zetten richting circulaire bedrijfsvoering, door afvalstof (zeefgoed) af te zetten als hernieuwbare grondstof.

2. Een transitie te versnellen in de markt voor hernieuwbare grondstoffen.

3. Door inzet van hernieuwbare grondstoffen een co2 besparing te realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.