09 juni 2022

Voordragen kandidaten uit provincie Utrecht voor de Eerste Kamer

Volgend jaar zijn naast de Provinciale en Waterschapsverkiezingen, ook de Eerste Kamerverkiezingen. Het Landelijk Bestuur zal hiervoor rond 1 juli a.s. de sollicitatieprocedure openzetten. De lokale afdelingen zijn hierover eind mei geïnformeerd.

Als Provinciaal Bestuur hebben wij de mogelijkheid om maximaal vijf personen voor te dragen voor groslijst. Ook de lokale afdelingen hebben deze optie. 

We willen als Provinciaal Bestuur graag van de mogelijkheid gebruik maken om geschikte kandidaten voor de Eerste Kamer uit de provincie te ondersteunen. Mocht u interesse hebben, dan verzoeken wij u een mailtje te sturen naar utrecht@cda.nl met een korte motivatie en CV.

Vervolgens zal u uitgenodigd worden voor een gesprek met een vertegenwoordiging van het Provinciaal Bestuur. Het Provinciaal Bestuur maakt vervolgens een selectie van vijf personen van wie zij de kandidatuur wil ondersteunen, en zal deze personen vervolgens aanmelden voor de landelijke groslijst met kandidaten voor de Eerste Kamer.

U kunt uw interesse, met motivatie en CV uiterlijk vrijdag 17 juni mailen naar utrecht@cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.