10 november 2016

Waterschap HSDR stelt begroting 2017 vast

Ruimte voor Duurzaamheid, Afremmen Bodemdaling, bestrijding Wateroverlast.

Op 9 november heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap de begroting 2017 vastgesteld. CDA-hoogheemraad van Financiën Bernard de Jong, stelt met tevredenheid vast dat de begroting ruimte biedt voor de nieuwe impulsen die in het coalitieakkoord zijn vastgelegd.  Het waterschap heeft een degelijke financiële basis en de tariefontwikkeling is gematigd.

De begroting biedt ruimte om het Waterschapswerk een duurzaamheidsimpuls te geven. Na het zonnepark dat in de Bilt is gerealiseerd worden alle projecten  volgens de principes van “Duurzaam GWW” gerealiseerd.  Deze en andere maatregelen dragen bij aan de doelstellingen uit de Greendeal om in 2030 energieneutraal te zijn.

Een andere prioriteit is het afremmen van de bodemdaling in het westelijk deel van het waterschap. HDSR vindt dat de tijd van praten voorbij is en dat er gehandeld moet worden.  De ambitieuse doelstelling om  de bodemdaling met 25% te reduceren in 2050 wordt uitgewerkt. De begroting biedt mogelijkheden voor het uitvoeren van grootschalige pilots met onderwaterdraainage.

Klimaatverandering heeft voor de ingelanden van het waterschappen grote gevolgen. De lokale buien worden intenser, daar hebben we in ons gebied in Kockengen twee jaar geleden kennis mee gemaakt. In de begroting 2017 worden maatregelen mogelijk om samen met gemeenten maatregelen te nemen om ruimtelijke inrichting meer klimaatbestemdig te maken.

Het waterschap zal zijn werk ook in 2017 robuust uitvoeren met aandacht voor de nieuwe impulsen die nodig zijn door de klimaat- ontwikkelingen. 

De HDSR-begroting 2017 heeft een omvang van ca  €  112  mln.  Deze gelden worden besteed aan:

Het Zuiveren van ons afvalwater:                                   €    49   mln

Veilige dijken en kaden:                                                    €   17   mln

Voldoende water(niet te veel of te weinig)         `       €     27   mln

Overige taken                                                                   €     19   mln

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.