21 december 2023

Waterschap Vallei en Veluwe: 2023 in vogelvlucht

(Foto: Marja van der Tas en Wimjan van der Heijden tijdens excursie met Vitens) 

Het jaar 2023 begon met de campagne waarin velen zich geweldig hebben ingezet. De verkiezingsuitslag was in zoverre teleurstellend dat we van 3 naar 2 zetels  zijn gegaan. Wel hebben alle kandidaten op de lijst een mooie bijdrage aan de eindscore meegegeven. We namen afscheid van Roel Kremers (Ede) als fractievoorzitter en Auke Terlouw (Amersfoort). Marja van der Tas nam het stokje van Roel over en Albert Pansier (Amersfoort) kwam nieuw in de fractie en het Algemeen Bestuur. Wimjan van der Heijden (Epe) bleef commissielid en in het najaar heeft de fractie versterking gekregen van Jeroen Bronswijk uit Amersfoort, die als tweede commissielid gaat meedraaien.

Voor het AB, in sterk vernieuwde samenstelling, is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan inwerken en kennisoverdracht. Thema-avonden en excursies over o.a. kaderrichtlijn water, energietransitie en grondwater en zeer recent een mooie excursie samen met Vitens over de drinkwatervoorraad en hoe we daar in de toekomst aan willen blijven werken door o.a. waterinfiltratie in de Veluwe.

Albert is in het najaar gestart als commissievoorzitter. Hij heeft ook zitting in de bestuurlijke werkgroep die zich buigt over de reglementen en Marja heeft zitting in de werkgroep die zich bezig houdt met de op te richten rekenkamer. Onverwacht neemt Marja van der Tas afscheid omdat ze per 1 januari 2024 is benoemd tot waarnemend burgemeester in de gemeente Bronckhorst. Dat betekent dat Albert het fractievoorzitterschap op zich zal nemen.

Ook komend jaar is er genoeg te doen. De klimaatopgave, water en bodem sturend en de transitie van het landelijk gebied vragen onverkort ons aller aandacht. Voor Waterschap Vallei en Veluwe staan ook vernieuwingen van de grote waterzuiveringsinstallaties op stapel en wordt verder gewerkt aan de plannen voor verbetering van de Grebbedijk.

De CDA-fractie wenst alle leden gezegende Kerstdagen en een gezond en inspirerend 2024 toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.