Willem
20 september 2019

Zichtbaarheid Unie van Utrecht

VVD en CDA nemen het initiatief om er voor te zorgen dat de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Staat ook in Utrecht zichtbaar wordt gemaakt. Utrecht heeft immers een cruciale rol vervuld in het ontstaan van onze Nederlandse Staat.

Dit jaar gedenken we de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden. Hét moment om ook stil te staan het ontstaan van onze Nederlandse staat.

Een van de belangrijkste ‘geboortepapieren’ van Nederland is de Unie van Utrecht. Hoewel veel mensen er misschien wel van gehoord hebben, is het document zelf niet of nauwelijks bekend. Terwijl het een van de belangrijkste documenten is die bij heeft gedragen aan het ontstaan van de Nederlandse Staat. Ondertekend in 1579 in Utrecht in de Kapittelzaal van de Dom, de die nu in gebruik is als aula van de Universiteit Utrecht. Minister President Rutte heeft al, op verzoek van de CDA en VVD in de Tweede Kamer toegezegd het Plakkaat van Verlatinghe, een van de andere ‘geboortedocumenten’ permanent tentoon te stellen in het Nationaal Archief.

De Utrechtse initiatiefnemers vinden het niet meer dan logisch dat ook in Utrecht het ontstaan van de Nederlandse Staat meer zichtbaar wordt, bijvoorbeeld met een tentoonstelling over de wording van Nederland en de rol van de Unie van Utrecht in de zaal waar deze is ondertekend.

Arthur Kocken van de Utrechtse VVD-staten fractie: ‘Toen onze voorouders met elkaar besloten om Nederland te laten ontstaan, wilden zij hun leven in vrijheid zelf kunnen bepalen. Die stap was toen in de wereld uniek en zij zijn anderen tot voorbeeld geweest.’

In aanvulling daarop geeft Mirjam Maasdam van de Utrechtse CDA-Statenfractie aan: ‘De centrale rol die Utrecht als locatie heeft gespeeld bij de totstandkoming van de Nederlandse Staat, betekent dat Utrecht de ideale plek is om de ontstaansgeschiedenis zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van een tentoonstelling.“

CDA en VVD nemen daarom het initiatief om woensdag 25 september het college van Gedeputeerde Staten van de provincie in een motie op te roepen om dit in Utrecht gerealiseerd te krijgen.

Update: de motie is aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.