21 december 2023

Zorgvuldigheid boven snelheid in besluitvorming Energievisie

Tijdens de Statenvergadering van 13 december heeft het CDA de motie “zorgvuldig proces leidende principes Energievisie” mede-ingediend. In het nieuwe jaar stelt Gedeputeerde Staten de Energievisie vast. Daarin neemt GS ook een aantal leidende principes op die gevolgen en consequenties kunnen hebben voor de toekomst. Marlies Welschen, woordvoerder Energietransitie van de CDA-fractie, zegt hierover:

“Het CDA is van mening dat genoemde leidende principes van zodanige verstrekkende aard kunnen zijn dat ook Provinciale Staten in de gelegenheid moet worden gesteld om hier vroegtijdig zorgvuldig met elkaar en GS over te discussiëren. Zodanig dus dat Provinciale Staten “in positie” is door de principes vast te stellen alvorens door GS een visie wordt uitgewerkt. Een breed draagvlak in de Staten op dit thema is namelijk zeer wenselijk. En bovendien dient zorgvuldigheid boven snelheid te gaan. Om die reden waren wij (samen met ChristenUnie, SGP, UtrechtNu!, 50PLUS, BBB, D66 en VVD) mede indiener van de motie waarin wij GS opdragen om in het voorgestelde proces voor de Energievisie het vaststellen van de leidende principes voor die visie door Provinciale Staten als tussenstap in te bouwen. En dat dit een ‘in-principe besluit’ betreft waar door GS alleen gemotiveerd vanaf kan worden geweken en het voorgestelde participatieproces hiernaast kan blijven bestaan.”

(foto: Almicheal Fraay - @maikeljay)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.