Chris Westerlaken, 60 jaar oud, getrouwd met Renate, vader van drie volwassen kinderen, zelfstandig adviseur (voornamelijk in de zorg) en woonachtig in het prachtige Benschop.

Vanaf 1985 woonachtig in de provincie Utrecht. Eerst in Houten (Kromme Rijngebied) daarna vanaf 1996 in Veenendaal (Gelderse Vallei) en vanaf 2010 in de gemeente Lopik (Lopikerwaard). Sinds 1976 actief binnen de christen democratie. Eerst vooral op allerlei bestuursfuncties. Vanaf  2006 als commissielid van de gemeenteraad van Veenendaal, vanaf 2013 als lid van Provinciale Staten van Utrecht en sinds april 2107 als fractievoorzitter van de CDA Statenfractie.

Het als CDA’er actief zijn als volksvertegenwoordiger is zeer goed bevallen. Vooral het op een praktische manier tot stand brengen van de christen democratische idealen (gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap) motiveert nog steeds. Met de fractie als team op zoek gaan naar een nieuwe manier van werken en betrekken van leden en niet-leden bij de (provinciale) politiek was en is de belangrijkste opgave voor de komende jaren.

Inmiddels is een visie ontwikkelt op “Utrecht 2030’” die helpt om toekomstige vragen over de richting die we in de provincie Utrecht opgaan van een christendemocratische antwoord te voorzien. Dit proces van vernieuwing en verdieping is essentieel voor het CDA en wil ik graag voortzetten in deze statenperiode.

Chis Westerlaken heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:
· Agenda Vitaal Platteland
· Natuurbeheer
· Landbouw
· Stikstof
· Landelijk gebied
· Biodiversiteit
· Grondbeleid
· Vergunningverlening
· Communicatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.