Gerdien Bikker

Vijfherenlanden

Gerdien komt uit Lexmond, één van de 16 kernen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Ze is in het dagelijks leven werkzaam als adviseur, bestuurder en toezichthouder in het onderwijs.

LEEFBAARHEID en BEREIKBAARHEID

“Graag wil ik de belangen van de inwoners van Vijfheerenlanden en andere plattelandsgemeenten verbinden aan de provinciale agenda. Daartoe zal ik in de Provinciale Staten aandacht vragen voor de basisvoorzieningen in de dorpen en steden in het landelijk gebied, zoals scholen, winkels, medische voorzieningen, sport, kunst en cultuur, ouderenzorg, woningbouw op maat en goede bereikbaarheid.”

VEILIGHEID

“Veiligheid in het verkeer heeft voor het CDA hoge prioriteit. Ik ben gemotiveerd om me in te zetten voor meer verkeersveiligheid, goede fietsroutes voor schoolgaande jeugd en recreatieve doeleinden.

DUURZAAMHEID

“Daarnaast vind ik het belangrijk dat de provincie op een realistische manier toewerkt naar duurzaamheid, zodat onze groene omgeving bewaard blijft voor toekomstige generaties. Daar hoort ook ruimte bij voor toekomstbestendige landbouw.”

ONDERWIJS

“Graag wil ik aandacht voor het behoud van scholen en ruimte voor innovatieve onderwijsvoorzieningen die aansluiten op de vraag in de regionale arbeidsmarkt.”

Hoe

“Door dichtbij de inwoners te staan en een luisterend oor te zijn voor de betrokkenen. Daar kunt u op rekenen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.