Harry Blume

Vice-voorzitter/HRM

Komende januari ben ik alweer 20 jaar enthousiast lid van het CDA. Een partij met gevoel, voor de mens en voor de zaak. In 1998 ben ik in de gemeente Houten actief geworden. Eerst als commissielid (met onder andere het onderwijs in portefeuille). Van 2002 tot 2006 ben ik gemeenteraadslid geweest. Binnen een half jaar na de verkiezingen werd ik gevraagd fractievoorzitter te worden. Dat heb ik met veel plezier gedaan. In 2004 overleed mijn vrouw aan kanker, 51 jaar oud. Het werd een heel zware periode. Dat was dan ook reden voor mij om me in 2006 terug te trekken.

Toenmalig wethouder Ton Strien vroeg me echter in 2007 terug te keren, aangezien er geen raadsleden met ervaring in het onderwijs zaten (ter ondersteuning). Dat heb ik gedaan. Immers ik was in mijn gewone leven directeur van 4 basisscholen in de stad Utrecht en de laatste jaren (voor mijn pensioen) voorzitter van CNV Schoolleiders. Echter, de positie van afdelingsvoorzitter van het CDA in Houten kwam vacant en men vroeg mij dit op mij te willen nemen. Dat deed ik met veel plezier.

Eind november zit mijn tweede periode er op. Ik zou nog een derde door kunnen gaan, ware het niet dat de provinciale afdeling mij heeft gevraagd Coördinator van de afdelingen te worden. Een nieuwe uitdaging, die echter niet te combineren is/lijkt met het voorzitterschap. Dus neem ik tijdens de ALV op 24 november 2016 afscheid van het bestuur. Daardoor kan ik mij nu gaan toeleggen op mijn nieuwe functie: verbindingen zoeken, wegwijs maken bij vragen die leven bij de afdelingen. Om te komen tot nog vitalere afdelingen, waar we elkaar kunnen helpen en bemoedigen. Ik heb er zin in.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.