Portefeuilleverdeling Statenfractie

Benieuwd wie binnen de fractie over welke onderwerpen gaat? Hieronder ziet u een beknopt overzicht.  

Wilt u contact opnemen met de fractie? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]

Wie Functie Onderwerpen
Mirjam Sterk Gedeputeerde Transitie landelijk gebied - Natuur en landbouw - Groen groeit mee - Europa
Chris Westerlaken Fractievoorzitter Agenda Vitaal Platteland - Natuurbeheer - Landbouw - Stikstof - Landelijk gebied - Biodiversiteit - Grondbeleid - Vergunningverlening - Communicatie
Marlies Welschen Statenlid Vicevoorzitter commissie Ruimte, Groen en Water - Energietransitie - Sociale Agenda
Martijn Koren Statenlid Financiën - Economie - Innovatie - MKB - Sport - Onderwijs en Arbeidsmarkt
Gerdien Bikker Statenlid Auto- en fietsverkeer - Verkeersveiligheid - Vlieg- en vaarverkeer
Arjen Draisma Commissielid Ruimtelijke Ordening - Wonen - Klimaat - Bodem en Water - Klimaatadaptatie - Omgevingsvisie
Rody van der Pouw-Kraan Commissielid Cultuur en Erfgoed - Recreatie en Toerisme - Openbaar Vervoer - Participatie - Europa

Uitgebreide informatie over de CDA-fractie is te vinden via deze link.

De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken voordat ze in de Statenvergadering worden behandeld. In de commissievergadering is er meer tijd om een onderwerp uitgebreid te bespreken. Er zijn vijf Statencommissies: 

- Bestuur, Economie en Middelen (BEM)
- Ruimte, Groen en Water (RGW)
- Milieu & Mobiliteit (MM)
- Financiële Audit Commissie (FAC)
- Commissie Omgevingsvisie (OGV)

De agenda en informatie over de Commissie- en Statenvergaderingen vindt u hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.