Woordvoerderschap fractie

Benieuwd wie binnen de fractie over welke onderwerpen gaat? Hieronder ziet u een beknopt overzicht.  

Wie Commissie Onderwerpen
Chris Westerlaken BEM + FAC + RGW + OGV Bestuurlijke zaken + Financiën + Landbouw + Omgevingsvisie
Tineke Koelewijn RGW Handhaving, Ruimtelijke ordening, Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling
Marlies Welschen BEM Cultuur, Recreatie en toerisme, Economie, Onderwijs, Sport, Europa
Gerdien Bikker MM Energietransitie, Milieu, Mobiliteit
Daphne de Kruif BEM + MM Economie, Energietransitie + Mobiliteit
Marije Stegenga RGW Duurzaamheid, Ruimtelijke ordening, Natuur en landschap, Water

Bovenstaand overzicht is niet uitputtend. Klik hier voor de lijst met (vrijwel) alle onderwerpen die in de Staten behandeld worden en wie daarvan de woordvoerder is. 

De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken voordat ze in de Statenvergadering worden behandeld. In de commissievergadering is er meer tijd om een onderwerp uitgebreid te bespreken. De commissies die in het schema genoemd zijn, zijn de commissies waarin de meeste onderwerpen van het desbetreffende Statenlid besproken worden. Het kan zijn dat een Statenlid ook woordvoerder is op een onderwerp dat in een andere commissie behandeld wordt. Dan zal het Statenlid ook aan de vergadering van deze Commissie deelnemen. Er zijn vijf Statencommissies: 

- Bestuur, Economie en Middelen (BEM)

- Ruimte, Groen en Water (RGW)

- Milieu & Mobiliteit (MM)

- Financiële Audit Commissie (FAC)

- Commissie Omgevingsvisie (OGV)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.