Arbeidsmarkt

Het CDA staat voor een goede balans binnen ieder huishouden. Gezinnen moeten balans vinden tussen werk, kinderen, school, opvang, vrije tijd, wonen en vervoer. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in Nederland relatief weinig uren op school zitten en dat ouders voor veel logistieke uitdagingen staan om kinderen naar school, opvang en sportverenigingen te brengen. Het CDA vindt dat verandering nodig is in de huidige samenhang tussen school, opvang, sport en vrijetijdsbesteding met daarbij oog voor het welzijn van de kinderen én dat de werktijd en het werkplezier van ouders beter wordt. Zoals dit bijvoorbeeld in Scandinavië is georganiseerd. Dit ook met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt. In overleg met gemeenten en werkgevers gaan we hiermee aan de slag. Het CDA spant zich ervoor in ontwikkelruimte toe te staan die hiervoor nodig is, bijvoorbeeld bij sportvoorzieningen en in de kernranden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.