Goed bestuur

Het CDA staat voor constructieve politiek waarin we samenwerken op de inhoud met alle andere partijen. Dat blijven we doen. We doen dat vanuit onze positie als volkspartij middenin de samenleving. Onze kandidaten hebben een diverse achtergrond en komen uit stedelijke en landelijke gebieden in onze provincie. Ze kennen de lokale opgaven en hebben contacten door de hele provincie heen. Wij brengen deze beelden van buiten naar binnen in het Provinciehuis: geluiden van inwoners en organisaties worden ontvangen, gewogen en ingebracht.

Het CDA hecht grote waarde aan het subsidiariteitsbeginsel waarin de bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau worden neergelegd. Daarnaast is het CDA ook voorstander van de autonomie van de verschillende overheidslagen. De provincie heeft ruimte nodig van het Rijk om uitvoering te geven aan haar taken. De provinciale staten hebben hun eigen democratische legitimering. Andersom hebben en krijgen gemeenten en gemeenteraden dat ook weer van ons. U leest dat terug in ons programma, we willen nauwer samenwerken met gemeenten en samenleving, maar ieder heeft daarbij zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.