Recreatie

Het CDA hecht aan een goed evenwicht tussen ontspanning en natuurbehoud. Door natuur- en milieueducatie blijvend te stimuleren, willen we de jeugd bekend maken met wat de natuur te bieden heeft en hen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Het CDA wil hier extra geld voor vrijmaken.

Het CDA wil dat de provincie inzet op het versterken van groen in de buurt van onze inwoners. Dit groen moeten we ook met de fiets, voor voetgangers en rolstoelers toegankelijk maken. We investeren in doorfietsroutes tussen buitengebied en stedelijk gebied, zodat het bezoek hieraan minder afhankelijk van de auto wordt. De laatste kilometer naar een plek om te recreëren is vaak niet goed bereikbaar. Het CDA wil daarom blijven investeren in bestaande en nieuwe toeristische overstappunten. Ieder overstappunt heeft voldoende parkeerplaatsen, laadpalen, fietsparkeerplaatsen, (elektrische) deelfietsen en een goede routekaart.

Het CDA wil een provinciale marketingorganisatie die meedenkt met natuurorganisaties, landgoedeigenaren en gemeenten om plekken in de provincie aantrekkelijk te houden en te maken. Het CDA wil de samenwerking tussen provincie en Regionaal bureau voor toerisme (RBT) versterken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.