Versterk economische groei en leefbaarheid

Het CDA ondersteunt het bedrijfsleven, in het bijzonder Midden en Kleinbedrijf (MKB) en familiebedrijven. Dat doen we door te zorgen voor betere vestigingsmogelijkheden, een goede infrastructuur en snel internet. Innovatie stimuleren we door samenwerking tussen ondernemers en beroepsonderwijs aan te moedigen. Dat is niet alleen goed voor de regionale economie, maar ook voor de leefbaarheid in onze kleine kernen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.