Vertrouwen in mensen en organisaties

Het CDA gaat uit van vertrouwen in mensen en organisaties bij het bedenken en organiseren van oplossingen voor de vragen waar onze provincie voor staat. Het CDA wil kritisch kijken naar knellende regelgeving en zien wat er echt nodig is in een buurt om leven en werken te verbeteren. Het draagvlak voor verandering begint immers bij de burgers.

Het CDA is van mening dat mensen, geld en doelen op een slimmere manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Wij zijn er voorstander van dat de provinciale overheid u meer regie geeft over uw eigen omgeving. De overheid geeft de kaders aan. Bij ruimte krijgen, hoort ook verantwoordelijkheid nemen. U krijgt de vrijheid om initiatieven uit te voeren in samenhang en solidariteit met anderen.

Het CDA is in beginsel tegen referenda. Echter, indien het betreffende vraagstuk helder is, de voor- en nadelen en de consequenties duidelijk en beargumenteerd zijn, is het CDA van mening dat we dergelijke vraagstukken kunnen voorleggen aan de betrokken inwoners. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.