Eerder presenteerde Richard van Zwol zijn verslag over de herkenbaarheid en het profiel van het CDA. Van Zwol kreeg deze opdracht op 31 mei van de Verenigingsraad. Op basis van de vele gesprekken die zijn gevoerd, is een agenda tot stand gekomen waar onze vereniging de komende tijd mee aan de slag kan gaan. 

Voor de inhoud van deze agenda wijzen het evaluatierapport van de Commissie Spies en de vele gevoerde gesprekken opvallend duidelijk in dezelfde richting: het uitdiepen en uitdagend verder invullen van "Zij aan zij". De daar genoemde vijftien wendingen van denken en doen in politiek en samenleving zijn in de vandaag gepresenteerde agenda verder uitgewerkt. 

Wie wij zijn

Uit de gesprekken die zijn gevoerd, kwamen vier karakteristieken naar voren die kenmerkend zijn voor het profiel van christendemocratische politiek.

  • Midden in de samenleving: Herkenbaar is het CDA vooral wanneer het zich richt op verbinden en overbruggen in de samenleving. Tussen mensen, tussen belangen, tussen organisaties en tussen naties.
  • Volkspartij die ieder mens telt: Het CDA staat altijd open voor de veelkleurige samenleving, een samenleving die meer is dan de optelsom van individuele belangen. De samenleving is per definitie pluriform en een volkspartij is er voor ieder mens in de samenleving. Ieder mens telt, ongeacht ras, geloof of achtergrond. We hebben oog voor hen die niet meer mee kunnen, de kwetsbaren de onderdrukten en bieden een helpende hand aan wie dat nodig heeft.
  • Vaste waarden: Wij leven als mensen niet in een vacuüm; we bouwen verder op wat onze voorouders hebben opgebouwd en we moeten het leven en de aarde op de best mogelijke manier doorgeven aan volgende generaties. 
  • Nieuwe wegen: De Christendemocratische politiek staat niet stil, maar vormt een agenda van vernieuwing. Wij hebben vaste waarden met een blik op de toekomst, met lef om nieuwe wegen te bewandelen. Wij zijn niet bang om keuzes te maken die op de korte termijn pijn doen, maar die nodig zijn voor het land en de planeet die wij door willen geven aan komende generaties.

Het appèl van de christendemocratie aan Nederland en Europa in de eenentwintigste eeuw is: laten we elke dag opnieuw werken aan een samenleving die niet draait om “ieder voor zich”, maar om “zij aan zij”. Dat maakt onze volkspartij uniek vergeleken met alle andere politieke partijen.

Recht doen, gezond leven en verschil verbinden

De agenda vindt zijn basis in onze christendemocratische waarden en ons perspectief op de samenleving, en daarmee onze uitgangspunten: gerechtigheid, rentmeesterschap, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid. Deze agenda is een vertaling naar de actuele opgaven voor een land dat we willen doorgeven aan de volgende generatie. Met een blik op de komende pakweg tien jaar, kan het CDA de uitdagingen in drie grote lijnen verwoorden: 

  • Recht doen: Naar een eerlijke rechtsstaat voor iedereen
  • Gezond leven: Naar een duurzame leefomgeving en leefstijl
  • Verschil verbinden: Naar een coöperatieve samenleving voorbij de scheidslijnen

Samen nemen we verantwoordelijkheid voor Nederland.

Deze agenda richt zich op de moderne samenleving; op mensen van goede wil; op de gemeenschap en het gemeenschappelijke; op overbruggen en verbinden. Deze agenda toont dat we maatschappelijke uitdagingen aankunnen, dat we het voor elkaar kunnen krijgen, voor nu en voor later.

Lees het verslag

Het verslag bevat voorstellen die je herkent uit ‘Zij aan zij’ en het verkiezingsprogramma, maar bevat ook nieuwe voorstellen die op basis van de gesprekken en ideeën van het Wetenschappelijk Instituut tot stand zijn gekomen. De ideeën worden door het WI of de Tweede Kamerfractie verder uitgewerkt.

Reactie Wopke Hoekstra

Onze inhoud en verhaal zijn wat ons drijft. Met dit verhaal voor Nederland nemen we de verantwoordelijkheid voor de grote vraagstukken van deze tijd. Die verantwoordelijkheid past ons. We zijn het onze idealen verplicht om ons vaker uit te spreken over onze ideeën en ook duidelijker te benoemen vanuit welke waarden wij handelen. Met een verhaal waarin we recht doen, gezond leven en verschil verbinden. Zo willen we samen verantwoordelijkheid nemen voor Nederland.

Als fractie zijn wij zeer gemotiveerd om met dit verhaal aan de slag te gaan. Vanuit vaste waarden met een blik op de toekomst en met het lef om nieuwe wegen te bewandelen. Dat is de opdracht die u ons heeft meegegeven op 17 maart. Samen met het Wetenschappelijk Instituut, onze leden, onze bestuurders, maar vooral samen met iedereen die met ons mee wil doen, gaan wij aan slag voor Nederland.

Reactie Partijvoorzitter Marnix van Rij

De agenda die we vandaag presenteren laat zien dat de partij in een nieuwe fase komt waarin de inhoud voorop staat. De Christendemocratische politiek staat niet stil, maar vormt een agenda van vernieuwing. Wij hebben vaste waarden met een blik op de toekomst, met lef om nieuwe wegen te bewandelen. De leden van onze vereniging zullen betrokken worden bij de discussie over dit rapport. Dat zal al gebeuren tijdens de deelsessie van het bijzonder congres op 10 september. Zaterdag zullen we tijdens het plenaire deel het startschot geven van de discussie die we met elkaar gaan voeren tussen 11 september en 11 december. 

In een voortdurende dialoog met de leden en de samenleving willen wij deze christendemocratische agenda van de toekomst verdere verdieping geven. Uiteraard zullen ook alle geledingen en netwerken binnen het CDA worden gemobiliseerd. Ook de lokale afdelingen kunnen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 inspiratie putten uit dit verslag. Afdelingen kunnen sessies organiseren en concreet met het rapport aan de slag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.