26 april 2023

Henri Bontenbal: Goed rentmeesterschap is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het kabinet heeft een aanvullend klimaatpakket gepresenteerd met extra maatregelen om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen. De maatregelen zorgen voor een extra vermindering van de uitstoot van CO2 ter grootte van ongeveer 22 megaton. Van alle sectoren wordt een extra bijdrage gevraagd. 

 

CDA Tweede Kamerlid Henri Bontenbal staat achter het pakket. “Klimaatverandering is één van de grote maatschappelijke vraagstukken voor de komende decennia. Goed rentmeesterschap betekent dat we de aarde goed willen doorgeven aan de generaties na ons. Voor die verantwoordelijkheid is dit pakket noodzakelijk”. 

 

In maart van dit jaar had Henri al de randvoorwaarden van de CDA-fractie aangegeven. Klimaatbeleid moet voor het CDA sociaal beleid zijn: de aanvullende maatregelen mogen geen extra lastenverzwaring opleveren voor de middenklasse en gewone huishoudens. Daarnaast wilde hij vooral investeren in het groen verdienvermogen van Nederland. 

 

Het aanvullende pakket maatregelen voldoet aan die voorwaarden. Het pakket houdt rekening met de draagkracht van gewone mensen en zet in op een groene industrie zonder bedrijven weg te jagen. Er wordt extra geld uitgetrokken voor subsidies om woningen te verduurzamen en isoleren. Dat geld is belangrijk om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Het CDA steunt het voorstel om huurwoningen met slechte energielabels als eerste aan te pakken. 

 

Het kabinet trekt ook extra geld uit voor het stimuleren van kleine modulaire kernreactoren. Eerder heeft Henri hierover zelf een actieplan geschreven. De kleine reactoren kunnen een grote bijdrage leveren om sneller onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Daarmee wordt Nederland ook minder afhankelijk van energieleveringen uit landen als Rusland. 

 

Ook het plan dat Henri samen met CDA-collega Derk Boswijk schreef over groen gas in de kabinetsplannen terecht gekomen. Volgens Henri snijdt dit mes aan twee kanten, omdat het bijdraagt aan zowel de klimaatdoelen, als de stikstof doelen. 

 

In het debat over de kabinetsplannen zal Henri doorvragen op de vraag hoe de maatregelen uitpakken voor verschillende soorten huishoudens en voor kleine ondernemers in het MKB. “We hebben een breed draagvlak nodig om de doelen te halen. Daarom moeten we zorgen dat de samenleving zoveel mogelijk wordt ontzorgd en maatregelen voor iedereen haalbaar zijn”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.