03 november 2023

Kandidaat #17 Easther Houmes: Recht doen aan vrouwen

Mijn naam is Easther Houmes, ik ben 27 jaar oud en afkomstig uit het prachtige Zeeland. Ik stel me kandidaat voor de Tweede Kamer namens het CDA, en ik wil graag vertellen waarom ik deze stap zet, wat mijn motivatie en ambities zijn, en hoe mijn inzet betekenis heeft voor vrouwen in Nederland.

Ik zie en voel dat we in 2023 steeds minder in staat lijken te zijn om elkaar te begrijpen. Het lijkt alsof de mening van mensen in de Randstad zwaarder weegt dan die van mensen in de rest van Nederland. Dit gevoel van ongelijkheid wordt versterkt door het verdwijnen van voorzieningen, de sociaaleconomische achterstand in minder bevolkte gebieden en de ongelijke verdeling van financiële middelen vanuit het Rijk. Dit zijn geen denkbeeldige problemen; ze zijn reëel en hebben een negatieve invloed op het vertrouwen in de overheid. Mijn motivatie komt voort uit mijn diepe overtuiging dat we samen moeten werken aan oplossingen voor deze problemen. We kunnen ons niet permitteren om de regio te verwaarlozen, want dat leidt op haar beurt weer tot twee grote gevolgen: een groter wantrouwen in de overheid en het verdwijnen van goed burgerschap.

Je kan de symptomen bestrijden, maar ook het systeem aanpakken. Als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer wil ik me inzetten voor een eerlijke verdeling van financiële middelen over het hele land. Dit zal regionale ongelijkheid verminderen en ervoor zorgen dat voorzieningen behouden blijven, ongeacht waar je woont.

Als vrouwelijke politicus streef ik ernaar om een stem te zijn voor alle vrouwen in ons land, om ervoor te zorgen dat wij gelijke kansen krijgen en dat onze specifieke behoeften worden gehoord en geadresseerd. In de Tweede Kamer zal ik werken aan beleid dat de positie van vrouwen versterkt en gendergelijkheid bevordert. Dit omvat kwesties als gelijke beloning, toegang tot hoogwaardige kinderopvang, en de bestrijding van huiselijk geweld. 

Kortom, mijn motivatie om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 komt voort uit een diepgewortelde overtuiging dat we samen de kloof tussen regio's moeten overbruggen en streven naar een rechtvaardiger Nederland. Ik wil de stem zijn voor iedereen, inclusief de vrouwen die ons land zo sterk maken. Samen kunnen we bouwen aan een toekomst waarin iedereen meetelt, ongeacht waar ze vandaan komen of wie ze zijn!

Wist je dat...

  • Easther veel zware gewichten per week tilt en outdoor bootcamps doet
  • Easther veel huisdieren heeft waar ze graag voor zorgt
  • Easther een metalhead is
  • Easther een biculturele achtergrond heeft: ze heeft Curaçaos, Surinaams, Javaans en Nederlands bloed

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.