19 oktober 2023

Kandidaat #18 Chantal van den Berg: solidariteit onder vrouwen is ook omzien naar elkaar

Met een drukke baan, een groot gezin en talloze nevenactiviteiten staat Chantal van den Berg middenin de maatschappij en belichaamt ze een moderne versie van het CDA-gedachtengoed: samen de maatschappij vormen, verbinding maken en omzien naar generaties voor en na ons. “Je leeft niet alleen voor jezelf, je bent mens in relatie tot die ander", werd mij geleerd. ”De stem van vrouwen zoals jij en ik, die samen Nederland draaiende houden, moet ook in Den Haag worden gehoord en meewegen in de politieke besluitvorming.

Chantal draait al jaren mee in de coulissen van de partij. De energieke communicatiedirecteur (Gouda, 1976) droeg bij aan diverse verkiezingscampagnes. Nu doet ze zelf een stap naar voren.

Drive 
Er zijn talloze redenen om het niét te doen. Net een nieuwe baan. Een groot gezin. Hulpbehoevende ouders. Het verharde debat. Polarisatie. Waarom dan de politiek in? Waarom nu? Chantal: “Juist nu. Juist om diezelfde redenen. Voor Nederland, voor morgen en voor de generaties na ons. Ik voel meer dan ooit de drang, de drive om dit te doen. Omdat we verbinding nodig hebben, geen verdere versplintering. Commentaar leveren en problemen aanwijzen is makkelijk. Maar daarmee wordt niets opgelost en komen grote groepen mensen steeds meer in de verdrukking. Mijn drijfveer is altijd geweest om op te komen voor de mensen om mij heen.” In mijn campagne noem ik het moderne emancipatie, vrouwen die onderling de verhalen en zorgen delen waar ze dagelijks thuis en op de werkvloer tegenaan lopen. Door ze te delen gaan we (h)erkennen dat er nog een wereld te winnen is om echte gelijkheid te realiseren tussen mannen en vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van de hormooncyclus op de arbeidsproductiviteit van vrouwen. Of gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Ik nodig iedereen uit hun verhaal met mij te delen. En ik commiteer mij om die stem te vertegenwoordigen in Den Haag.

Samen 
Dat laatste typeert Chantal, die al op de middelbare school de belangen van haar medeleerlingen behartigde. Ze ging politicologie en bestuurskunde studeren, uit nieuwsgierigheid naar de wereld om zich heen en hoe die wordt vormgegeven. Tijdens haar studie zette ze zich actief in via allerlei besturen, studieverenigingen, de kerkenraad en het CDJA. De samenleving bestaat bij de gratie van mensen die het sámen doen. Ik streef naar een Nederland waar we, behalve oog voor elkaar, ook oog hebben voor de generaties na ons. Zodat ook onze (klein)kinderen in een wereld leven waar groen en ruimte is, met een draaglijke schuldenlast. Kortom, zodat ook de generaties na ons samen kunnen leven.” 

Moderne emancipatie vraagt om solidariteit onder vrouwen: dat is ook omzien naar elkaar

Als veertiger, fulltime werkende moeder van een samengesteld gezin met tien kinderen, vrijwilliger en mantelzorger is Chantal ervaringsdeskundige op gebied van de combinatie opvoeding, werken en zorg. Niet voor niets wil zij zich als volksvertegenwoordiger richten op de dossiers waar die thema’s samenkomen: “Mijn verhaal gaat over een groep die je zelden hoort. De groep die niet moppert en niet zeurt, en ondertussen wel elke dag het land draaiende houdt. Mannen en vrouwen die een gezin runnen, werken, ouders hebben die steeds meer op hen leunen, en dan ook nog helpen op school of bij de sportclub. Ik ken de uitdagingen waarmee zij kampen. De dagelijkse kleine dilemma’s en de grote levensvragen. Ik hoor ze ook bij de koffieautomaat, op het schoolplein en aan de bestuurstafel. Op dit gebied de druk verlichten heeft voor mij topprioriteit. Alleen met een ingrijpende stelselwijziging houden we het systeem beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar.” 

Wist je dat...

  • Chantal gek is op grensverleggende activiteiten, die haar steeds verrassen en doen groeien, zoals poedersneeuw skiën, downhill mountainbiken, paragliden.
  • Chantal zich graag buiten de gebaande paden begeeft, want voor alles is altijd een oplossing. Met eindeloze energie zet zij zich altijd in voor anderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.