14 november 2023

Kandidaat #29 Marieke van der Spek: Ik ga voor een fatsoenlijk land

Mijn naam is Marieke van der Spek, ik ben 39 jaar oud en woon samen met mijn man, twee dochters (8 en 6 jaar) en zoon (4 jaar) in Nieuwland in het prachtige buitengebied in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In het dagelijks leven werk ik bij een ict-bedrijf waar ik werk als financial-controller. Daarnaast ben ik fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Vijfheerenlanden.

In mijn vrije tijd ga ik graag iets leuks doen met het gezin of vriendinnen of klussen rondom het huis of in de (groente)tuin. Ook ga ik graag sporten als ik een vrij momentje heb. Wielrennen, tennis of hardlopen, het is fijn om in beweging te zijn en fit te blijven.

De christelijke normen en waarden vormen voor mij de uitgangspunten in de politiek. Voor mij is het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Een samenleving waar iedereen met respect met elkaar omgaat, maar ook een samenleving waar iedereen zich voor inzet en naar vermogen zijn of haar steentje bij draagt. 

Ik wil me inzetten voor een vitaal platteland met leefbare dorpen en wijken. Voor de agrarische sector moet er een langjarig toekomstperspectief komen met realistische en haalbare doelen. Belangrijk is daarbij dat we dit samen met de sector gaan oppakken en niet vanaf boven door de overheid gaan opleggen. We moeten gebruik maken van de grote kennis die onze boeren hebben. Ook voor het behoud van ons mooie natuur- en (agrarisch)cultuurlandschap. Maar het platteland is meer dan alleen de agrarische sector. Het platteland is ook het leven in de dorpen, de sociale cohesie die er is en de samenleving waar velen zich voor inzetten, als vrijwilliger op school, bij de kerk of de sportvereniging. Als overheid moeten wij deze inzet voor de samenleving ondersteunen, financieel maar ook door de vrijwilligers en bestuurders te ontlasten van administratieve lasten die er nu nog wel zijn. 

Daarnaast vind ik het belangrijk dat mensen uitgedaagd worden om in beweging te komen. Dit kan door te sporten, maar ook door te wandelen of te fietsen naar school of het werk. Bewegen of sporten kan helpen bij een gezonde levensstijl. Het is goed om kinderen al jong in aanraking te laten komen met sport en bewegen op school door bewegingsonderwijs, maar ook in de vrije tijd op straat op speelplaatsen en bij de sportverenigingen.

Tenslotte wil ik mij gaan inzetten voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel zonder ingewikkelde toeslagen. Door de vele toeslagen en andere financiële regelingen die er zijn voor de mensen met een lager inkomen, kan het zo zijn dat het niet aantrekkelijk is om te gaan werken of meer te gaan werken, omdat dan de toeslagen worden verminderd en een lager inkomen over blijft. Dit moet veranderen, het moet aantrekkelijk gemaakt worden om te gaan werken, zodat meer werken altijd loont. Daarnaast moet het altijd het streven zijn dat er zo min mogelijk mensen op of onder de armoedegrens leven in een rijk en welvarend land als Nederland. 

Als ik ergens voor ga, ga ik daar met 100% voor, ook in de politiek. Met heel veel energie en enthousiasme zorg ik voor mijn gezin, doe ik mijn werk en ga ik sporten. Ook in de politiek ga ik er met 100% voor om het beste voor onze samenleving en de inwoners te bereiken. Keuzes worden door mij niet zomaar gemaakt, maar zorgvuldig afgewogen en beargumenteerd. Het is belangrijk om bij alle keuzes de gevolgen goed in beeld te hebben en dit mee te wegen in de keuzes.

Ik ga voor een fatsoenlijk land voor nu, maar ook zeker voor later voor onze kinderen en kleinkinderen. U ook?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.